Jak przeprowadzić szkolenie z obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED)?

Mimo, że zastosowanie defibrylatora zautomatyzowanego w przypadku nagłego zatrzymania krążenia nie wymaga dużej wiedzy, to jednak wprowadzając taką aparaturę w obiekcie konieczne jest przeprowadzenie dla „domniemanej” grupy użytkowników (personelu, osób uczących się) szkoleń z za- kresu udzielania pierwszej pomocy na poziomie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Przede wszystkim dlatego, że w sytuacji, kiedy defibrylator zostanie użyty, osoba podejmująca czynności ratunkowe powinna stosować się do komunikatów i znać poszczególne czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia resuscytacji.

Istotną rolę w takim szkoleniu stanowią ćwiczenia na manekinach, które pozwalają na zapamiętanie kolejności postępowania i wyrobienie określonych umiejętności, a także nawyków. Szkolenie w pierwszej kolejności powinno dotyczyć postępowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) bez AED, a potem dopiero RKO z zastosowaniem defibrylatora. W szkołach średnich są obecnie grupy ratownicze, które co roku biorą udział w zawodach organizowanych na poszczególnych szczeblach (powiatowym, wojewódzkim i krajowym) przez PCK. Zakres wiedzy i umiejętności mo9na by dla tych grup poszerzyć o resuscytację krążeniowo-oddechową z zastosowaniem AED.

W obiektach dydaktycznych nie można też pominąć zatrudnionej w nich kadry nauczycielskiej, wykładowców, instruktorów nauki zawodu itp. Spośród tego grona można wyłonić zespół, który przejdzie szkolenia RKO (w tym z AED) i nabyte oraz wytrenowane umiejętności będzie okresowo odnawiał (np. co rok, raz na dwa lata). Niemniej jednak szkolenie teoretyczne, połączone z pokazem na manekinie w zakresie RKO, powinni przejść wszyscy. Większość producentów aparatury ratunkowej posiada w swej ofercie również treningowe defibrylatory AED. Stanowią one doskonałe narzędzie, służące do przygotowania zatrudnionej kadry i użytkowników obiektu do udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem AED.

Jeżeli wielkość pomieszczenia do szkolenia w zakresie RKO na to pozwala, jego wyposażenie do nauki w tym zakresie winny stanowić również manekiny, najlepiej z możliwością kontrolowania prawidłowości wykonywania zabiegów RKO (np. w postaci wskaźników diodowych). Z doświadczenia autora w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy wynika, że treningi ratownicze pozwalają na przezwyciężenie strachu i nabranie pewności w stosowaniu określonych zabiegów i aparatury medycznej. Nawet najlepsze urządzenie nie zastąpi człowieka, który powinien właściwie zareagować, czyli odwa9yć się podjąć decyzję o działaniu, w tym o zastosowaniu opisywanego w artykule „narzędzia ratowniczego”.

Źródło materiały CIOP i PIB

Źródło: https://www.seka.pl/jak-przeprowadzic-szkolenie-z-obslugi-aed/

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej