Jak prawidłowo wybrać rękawice ochronne?

Rękawice ochronne dedykowane są branżom przemysłowym, zakładom pracy, jak również odbiorcom indywidualny do codziennego stosowania w gospodarstwie domowym czy pracach ogrodowych. Ich zadaniem jest ochrona dłoni użytkownika zarówno przed zabrudzeniami, jak i różnego rodzaju obrażeniami.

Rękawice ochronne stanowią bardzo bogaty asortyment, dlatego ich wybór nie należy do łatwych. Warto zatem dowiedzieć się, jakie rękawice wybrać do poszczególnych prac.

Na uwadze warto mieć, że nie każde znajdujące się na rynku BHP rękawice stanowią środki ochrony indywidualnej w rozumieniu obowiązujących w naszym kraju przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiele z nich to jedynie rękawice robocze zabezpieczające przed zabrudzeniem i nieszkodliwymi dla zdrowia i życia substancjami.

Nadrzędną, bazową normą obowiązującą dla wszystkich rękawic jest norma EN420. W niniejszej normie określone zostały wymagania ogólne i odpowiednie procedury badawcze obejmujące: projektowanie i konstrukcję rękawic, nieszkodliwość, odporność materiałów rękawicy na przenikanie wody, wygodę użytkowania i skuteczność, znakowanie i informację dostarczaną przez producenta, które mają zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych. Norma EN 420 może być też stosowana w odniesieniu do ochraniaczy ramion, jak również rękawic trwale połączonych z obudowami bezpieczeństwa. Przytoczona norma europejska nie dotyczy właściwości ochronnych rękawic, wskutek czego nie powinna być stosowana jako osobna norma lecz razem z odpowiednimi przedmiotowymi normami europejskimi.

W marcu 2020 roku norma EN420 została zmodyfikowana, stając się normą EN ISO 21420:2020. Producenci rękawic ochronnych upewnić się muszą, że materiały zastosowane do wytworzenia ich produktów nie mają wpływu na zdrowie operatora. Zmodyfikowana norma EN ISO 21420, która zastąpiła normę EN420, bazuje na tym trendzie, skupiając się tym samym na bezpieczeństwie. Zmieniona norma na nowo określa ogólne wymagania i metody testowania dotyczące: konstrukcji i budowy rękawic, bezpieczeństwa, wygody i skuteczności, a także oznakowania i informacji podawanych przez producenta, mających zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych.

Wybór właściwych rękawic ochronnych nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć kilka istotnych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo. Do obowiązków pracodawcy należy dobór środków ochrony indywidualnej niezbędnych do korzystania na konkretnym stanowisku. Prawidłowy dobór środków ochrony indywidualnej wymaga przeanalizowania potrzeb stosowania tych środków na danym stanowisku pracy. Wybierając rękawice ochronne należy wziąć pod uwagę:

 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • stopień narażenia rąk,
 • zagrożenia mające miejsce na danym stanowisku pracy,
 • sformułowanie, która część ręki najbardziej narażona jest na działanie czynników niebezpiecznych (pozwala to dokonanie odpowiedniego wyboru konstrukcji rękawicy).

Ze względu na właściwości ochronne rękawice dzielimy na:

 • rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi
 • rękawice chroniące przed czynnikami termicznymi
 • rękawice chroniące przed czynnikami mechanicznymi
 • rękawice elektroizolacyjne
 • rękawice antywibracyjne
 • rękawice przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Z racji na konstrukcje rękawice ochronne dzielimy na:

 • jednopalcowe
 • skróconych palcach
 • trzypalcowe
 • pięciopalcowe.

Źródło: https://bezpieczenstwo-bhp.pl/blog/300_przewodnik-po-rekawicach-ochronnych.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej