Jak często trzeba przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

Okresowe szkolenia BHP są obowiązkowo powtarzane w czasie trwania zatrudnienia. Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu BHP oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tej materii. Częstotliwość okresowego szkolenia BHP jest uzależniona od rodzaju i warunków wykonywania pracy.

Szkolenie powinno być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego i  muszą je odbyć:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami: kierownicy, mistrzowie, brygadziści → nie rzadziej niż raz na 5 lat,
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych → nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji → nie rzadziej niż raz na 5 lat,
 • pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby → nie rzadziej niż raz na 5 lat,
 • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy związane jest z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp → nie rzadziej niż raz na 6 lat.
 • Pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka – bez szkoleń okresowych.

Grupy działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka:

 • produkcja odzieży,
 • produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawianych,
 • poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 • produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
 • handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
 • transport lotniczy,
 • informacja i komunikacja,
 • działalność detektywistyczna i ochroniarska,
 • edukacja,
 • działalność związana z kulturą, rekreacją i rozrywką,
 • działalność naukowa i techniczna,
 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • działalność związana z usługami gastronomicznymi,
 • działalność związana z administracyjną obsługą biura.

Ze zwolnienia ze szkolenia okresowego bhp może skorzystać osoba, która przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego lub odbyła w tym okresie szkolenie okresowe bhp wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, gdy jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe bhp jest zakończone egzaminem przeprowadzonym przez organizatora szkolenia. Odbycie szkolenia powinno być potwierdzone zaświadczeniem, które należy przechowywać w części B akt osobowych pracownika.

W sytuacji gdy pracodawca nie ma możliwości zorganizowania szkolenia okresowego w godzinach pracy, czas szkolenia odbywającego się poza godzinami pracy należy uznać za czas pracy z prawem do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, lub czasu wolnego.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-szkolenie-okresowe-bhp

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-szkolenia-bhp-pracownikow-czestotliwosc-szkolen

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej