Ile kosztuje wypadek przy pracy?

Koszty wypadków przy pracy ponosi nie tylko pracodawca, ale też rodzina poszkodowanego i całe społeczeństwo. Dlatego zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem zatrudniającego. Wysokość kosztów zależy przede wszystkim od samego wypadku – im cięższy i poważniejszy (śmiertelny, zbiorowy), tym wyższe koszty.

Dla poszkodowanego i jego rodziny, a także dla całego społeczeństwa kosztami wypadku będą wydatki związane z:

 • leczeniem,
 • zakupem leków,
 • rehabilitacją,
 • zasiłkami,
 • odszkodowaniami.

Dla samego poszkodowanego kosztem będzie obniżenie lub utrata zarobków. Zarówno poszkodowany, jak i pracodawca z powodu wypadku będą stratni. Nie warto porównywać wysokości tragedii, jednakże przyjrzyjmy się, jakie dokładnie wydatki ponosi zatrudniający.

Dla pracodawcy będą to przede wszystkim koszty straconego czasu pracy, płatności bieżące, utrata przychodów, straty majątku trwałego i obrotowego.

 • koszt straconego czasu pracy-  jest to sytuacja, w której poszkodowany oraz inne osoby np. udzielające pierwszej pomocy poszkodowanemu, towarzyszące poszkodowanemu w drodze do lekarza czy do domu nie wykonują swoich obowiązków służbowych. Ponadto jest to koszt związany z zastępstwem poszkodowanego, czas poświęcony na dochodzenie powypadkowe oraz na planowanie i prowadzenie prac badawczo–rozwojowych.
 • Płatności bieżące –  są to koszty wynajęcia maszyn albo zlecenie produkcji poza zakład, jeżeli swoje maszyny zostały uszkodzone. Ponadto naprawy, które należy wykonać poza zakładem, a do tego koszty transportu poszkodowanego i płatnej pomocy medycznej poza zakładem pracy.
 • Straty w majątku trwałym i obrotowym- w skutek wypadku mogą zostać zniszczone też surowce, półwyroby lub wyroby gotowe. Mogą powstać straty w wyposażeniu (maszyny, narzędzia, pojazdy), a także straty w obiektach.
 • Utrata dochodów-  pracodawca z powodu wypadku, procedur z nim związanych może otrzymać kary umowne do zapłacenia kontrahentom. Przerwy w produkcji wpływają na obniżenie wydajności i jakości produkcji.

Z danych, jakie opublikowała OIP Warszawa, wynika, że w dużych zakładach wyższe są koszty zakłóceń produkcji oraz napraw w związku ze stosowaniem bardziej złożonych technologii i droższego wyposażenia technicznego. Wyliczono też średni koszt wypadku, który wynosi:

 • 12 tys. zł. w zakładzie zatrudniającym  do 5 pracowników,
 • 19 tys. zł. w zakładzie zatrudniającym  6–20 pracowników,
 • 29 tys. zł. w zakładzie zatrudniającym  21–100 pracowników,
 • 49 tys. zł. w zakładzie zatrudniającym  101–250 pracowników,
 • 63,5 tys. zł. w zakładzie zatrudniającym  powyżej 250 pracowników.

W zakresie profilaktyki powypadkowej pracodawca powinien kształtować spójną politykę bezpieczeństwa. Jego obowiązkiem jest uwzględniać zagadnienia techniczne, organizację i warunki pracy, stosunki międzyludzkie oraz wpływ czynników środowiska pracy. Powinien też przeprowadzać systematyczną analizę przyczyn wypadków przy pracy, na podstawie której będą stosowane odpowiednie środki zapobiegawcze.

Źródło: https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2021/08/Magazyn_SEKA_numer28-www.pdf

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej