Do jakich wypadków przy pracy dochodzi w Polsce?

Z winy pracowników dochodzi do 60% wypadków przy pracy w Polsce, ale finansowe konsekwencje tych zdarzeń i tak spoczywają na pracodawcach.

W pracy najczęściej dochodzi do urazów kończyn, a najbardziej zagrożeni wypadkami są pracownicy branży budowlanej, hutnicy i magazynierzy – podaje towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa.

W Polsce dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków przy pracy rocznie. Podsumowanie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za 2021 r., przynosi informacje o 68,7 tys. poszkodowanych. To o 9,6% więcej w porównaniu z wcześniejszym rokiem. Z 4,62 do 5,10 wzrósł także wskaźnik wypadkowości (liczba poszkodowanych na 1000 pracujących). Choć przyczyną 60% wypadków jest nieprawidłowe zachowanie się pracowników, to każde tego rodzaju zdarzenie naraża pracodawców na poważne konsekwencje finansowe.

– Pracodawcy odpowiadają finansowo za urazy, do których doszło w związku z wykonywaniem zadanej przez nich pracy. Jeśli mają ubezpieczenie OC, odszkodowanie wypłaca pracownikowi ubezpieczyciel. W przeciwnym razie roszczenie obciąża bezpośrednio firmową kasę. Właściciele firm powinni o tym pamiętać, bo świadomość w zakresie dochodzenia roszczeń od pracodawcy jest w Polsce bardzo wysoka. Nawet lockdowny w pandemii nie obniżyły liczby wpływających do nas zgłoszeń – niewielki spadek zanotowaliśmy jedynie w II kw. 2020 r. Pracownicy wiedzą coraz więcej o swoich prawach, a po wypadku bez trudu docierają do informacji o możliwościach odszkodowawczych, jakie dają im polskie przepisy – mówi Damian Andruszkiewicz, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Zdaniem ubezpieczyciela do największej liczby wypadków przy pracy dochodzi w sektorach: budowlanym i przemysłu ciężkiego, np. w branży hutniczo-odlewniczej. Oprócz nich wysokim ryzykiem charakteryzują się przede wszystkim obróbka drewna i metali oraz usługi związane z magazynowaniem i dystrybucją towarów, w których do pracy wykorzystuje się wózki jezdniowe i podnośnikowe.

Źródło: https://kadry.infor.pl/5460489,Do-jakich-wypadkow-przy-pracy-dochodzi-w-Polsce.html

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej