Czym zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego?

Urząd Dozoru Technicznego to jednostka mająca na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania różnych urządzeń technicznych.

Najważniejsze zadania dozoru technicznego:

  • przeprowadzanie badań urządzeń technicznych, które podlegają dozorowi (na etapie produkcji oraz eksploatacji),
  • dozór nad naprawami i modernizacją urządzeń,
  • dozór nad wytwarzaniem urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
  • potwierdzenie kwalifikacji osób zajmujących się obsługą i konserwacją urządzenia podlegającego dozorowi,
  • ustalanie programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

Źródło: https://movincar.pl/dozor-techniczny-czym-jest-i-jakie-dzialania-obejmuje 

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej