Czym są narzędzia elektroniczne BHP?

Rozwój technologii informatyczno-komunikacyjnych prowadzi do powstania coraz większej liczby interaktywnych narzędzi sieciowych (e-narzędzi), a obszar bezpieczeństwa i higieny pracy nie pozostaje na te zmiany obojętny. Wiele podmiotów zainteresowanych obszarem BHP okazało już zainteresowanie nowymi technologiami i możliwościami, które oferują e-narzędzia, a w ostatnich latach opracowano wiele nowych rozwiązań tego rodzaju w obszarze BHP. Potrzeba znalezienia nieskomplikowanego, łatwego sposobu zapewnienia zgodności z przepisami oraz krzewienia kultury bezpieczeństwa w pracy są ważnym motorem rozwoju e-narzędzi – szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).

E-narzędzie to program działający przez Internet, na komputerze, telefonie, tablecie lub innych urządzeniach elektronicznych. Przedrostek „e” – „elektroniczny” – odróżnia te narzędzia od tradycyjnych narzędzi papierowych lub publikacji.

E-narzędzia są interaktywne. Użytkownik wprowadza informacje w formie wiedzy (np. uzupełniając odpowiednie pola lub rubryki danymi) lub wyników pomiarów parametrów środowiskowych (np. pomiar poziomu hałasu lub światła wykonany smartfonem). W oparciu o takie dane narzędzie przedstawia użytkownikowi informacje dopasowane do jego potrzeb (np. prowadząc użytkownika przez proces podejmowania decyzji). Takie „e-narzędzie” rożni się zatem od statycznego, biernego instrumentu, jakim są np. tradycyjne arkusze danych, listy kontrolne czy e-przewodniki.

E-narzędzia BHP powinny wspierać organizacje (szczególnie MŚP, jako że to najczęściej te przedsiębiorstwa najbardziej potrzebują takich narzędzi) i/lub zapewniać im dostęp do konkretnych zasobów, aby pomóc im zarządzać ryzykiem zawodowym. E-narzędzia mogą być opracowywane w różnych celach – mogą one być bardzo ogólne i odpowiadać na potrzeby zróżnicowanego grona odbiorców albo bardziej konkretne i dopasowane do konkretnych użytkowników. Na przykład:

  • wsparcie wdrażania przepisów BHP (przez główny podmiot odpowiedzialny za BHP, który może dzięki e-narzędziom dopełnić zobowiązań prawnych);
  • pomoc w promowaniu kultury prewencji (w celu zwiększania świadomości oraz w celach informacyjnych);
  • w celach szkoleniowych (np. e-learning).

W przypadku organizacji i indywidualnych użytkowników e-narzędzia BHP:

  • pozwalają na upodmiotowienie MŚP, które mogą samodzielnie zapobiegać ryzykom BHP wewnątrz organizacji;
  • upraszczają prowadzenie działalności (dane w formie elektronicznej łatwiej jest przekazywać i analizować niż te na papierze);
  • pomagają w identyfikacji zagrożeń i ryzyka w miejscu pracy;
  • upraszczają proces oceny ryzyka;
  • obrazują potencjalne rozwiązania problemów BHP;
  • wspierają wdrażanie środków zapobiegawczych w miejscu pracy;
  • są łatwe w użyciu, interaktywne i szeroko dostępne.

Użycie narzędzi elektronicznych można monitorować, co w przypadku narzędzi papierowych jest niemożliwe. Można także uzyskać informacje zwrotną na temat skuteczności i funkcjonalności e-narzędzia. Co więcej, wyniki zastosowania e-narzędzi (np. statystyki) można wykorzystać jako wskaźniki projektowe, a także udostępniać anonimowe dane pozwalające na monitorowanie wyników realizowanych polityk BHP.

E-narzędzia mogą służyć pośrednikom i decydentom jako narzędzia do podnoszenia świadomości (np. kiedy wykorzystuje się je w kampaniach). Mogą także mobilizować strony zainteresowane (np. partnerów społecznych, inspektoraty).

Narzędzia elektroniczne są atrakcyjne dla młodych ludzi (pracowników, studentów) oraz mogą docierać do różnorodnych odbiorców, jako że są rozpowszechnianie online (w Internecie i mediach społecznościowych).

Źródło: https://osha.europa.eu/pl/themes/osh-e-tools  

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej