Czym jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy?

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy została powołana na podstawie Postanowienia Rady Europy nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. Regulamin funkcjonowania Agencji został ustalony na podstawie Postanowienia Rady Europy nr 1643/95 z dn. 29 czerwca 1995 r. Agencja ma siedzibę w Bilbao (Hiszpania).

Głównymi celami działalności Agencji są:

  • Gromadzenie i rozpowszechnianie w krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE) informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej; zbiór informacji ma służyć określaniu krajowych priorytetów i programów oraz stanowić punkt wyjścia dla określania priorytetów i programów w skali całej UE.
  • Gromadzenie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej o badaniach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i innej działalności badawczej związanej z tą tematyką oraz upowszechnianie wyników badań i działalności naukowej.
  • Promocja i działanie na rzecz współpracy oraz wymiany informacji i doświadczeń wśród krajów członkowskich UE w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym informacji o programach szkoleniowych.
  • Organizacja konferencji i seminariów oraz wymiana ekspertów z krajów członkowskich UE w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Udostępnianie organom Wspólnoty Europejskiej i krajom członkowskim informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, niezbędnej do formułowania i wdrażania skutecznej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników; w szczególności, udostępnianie Komisji Europejskiej informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej niezbędnej w celu realizacji zadań związanych z pracami legislacyjnymi i zasadami postępowania w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz wpływu procesów legislacyjnych na działanie przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich.
  • Stworzenie, we współpracy z krajami członkowskimi UE, sieci i koordynowanie jej funkcjonowania, mając na względzie organy i instytucje krajowe, działające w ramach UE oraz międzynarodowe tworzące informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i świadczące w tej dziedzinie usługi.
  • Gromadzenie i udostępnianie informacji dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z krajów trzecich i organizacji międzynarodowych (Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Pan-Amerykańska Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Organizacja Morska itp.).
  • Udostępnianie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej o metodach i narzędziach niezbędnych do prowadzenia działań prewencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych problemów małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Działanie na rzecz rozwoju przyszłych wspólnych działań programowych Wspólnoty Europejskiej związanych z bezpieczeństwem i ochroną pracy.

Źródłohttps://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P26800185591407941038203&html_tresc_root_id=407&html_tresc_id=263&html_klucz=407&html_klucz_spis=

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej