Czy zlecenie wykonywania pracy zdalnej może być powodem obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi?

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wprowadzonych z powodu zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ww. wirusa, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (dalej „praca zdalna”).

Podkreślenia wymaga, iż polecenie pracownikowi świadczenia pracy w formie pracy zdalnej oznacza jedynie zmianę miejsca świadczenia pracy, a nie zmianę zakresu obowiązków pracownika, za których realizację przysługuje pracownikowi wynagrodzenie wynikające z treści umowy o pracę.

Również w sytuacji, gdy pracodawca zmuszony został zawiesić czasowo (całkowicie lub częściowo) wykonywaną działalność gospodarczą, a mimo tego jest świadczona przez pracownika praca zdalna, zobowiązany będzie on zapłacić zatrudnionym pracownikom wynagrodzenie w pełnej wysokości.

Należy jednak zwrócić uwagę, że istnieją liczne instrumenty prawne wprowadzone (m. in. w ramach tzw. Tarczy 4.0) w związku z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanem epidemii, pozwalające pracodawcy dokonywać zmniejszenia czy to wymiaru czasu pracy, czy też wynagrodzenia należnego pracownikowi. Instrumenty powyższe pozostają jednak bez związku z poleceniem wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.

Źródło: https://firma.rp.pl/koronawirus/10149-czy-praca-zdalna-moze-byc-powodem-obnizenia-pensji-pracodawca-pracownik

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej