Czy przedsiębiorca ma możliwość uzyskania dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ogłosił konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2021 r. (Konkurs Nr 2020.01).

W konkursie wybrane zostaną projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Wnioski o dofinansowanie można składać od 27 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

ZUS dopłaci do tego typu działań w ramach swoich zadań ustawowych. Należą do nich nie tylko pobieranie składek i wypłata świadczeń, ale prewencja wypadkowa, a więc zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy. Można to zrobić np. poprzez poprawę warunków. Jak informuje ZUS, firma może więc ubiegać się w konkursie o dofinansowanie działań w następujących obszarach:

  • bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
  • urządzeń chroniących przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
  • oświetlenia miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
  • ochrony przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
  • urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze, urządzeń mechanicznych wentylacji powietrza;
  • sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
  • sprzętu i urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
  • sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
  • środków ochrony indywidualnej.

Źródło:https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2020.01

Źródło: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1487071,pieniadze-na-bhp-bezpieczenstwo-pracy-dofinansowanie.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej