Czy pracodawca musi wyznaczać pracowników do zadań z zakresu BHP?

Tak. Art. 209(1) § 1 Kodeksu pracy określa wprost, że do obowiązków pracodawcy należy m.in. wyznaczenie pracowników do zadań z zakresu BHP. Wyznaczenie pracowników do zadań z zakresu BHP powinno mieć skutek oczywisty. W praktyce oznacza to, że powinno się określić z imienia i nazwiska pracowników odpowiedzialnych za omawiany obszar. Ze względu na charakter roli nie dojdzie tutaj do złamania przepisów ustawy RODO poprzez wskazanie, z wykorzystaniem danych osobowych, osoby odpowiedzialnej za zadania z obszaru BHP. Osoby powołane do pełnienia takiej roli są przypisane do niej do odwołania.

Osoby powołane do realizacji zadań z obszaru BHP muszą posiadać odpowiednie przeszkolenie. Jego rodzaj jest zależny od obszaru powierzonej odpowiedzialności danej osoby. Przedsiębiorcy najczęściej decydują się na skorzystanie z usług profesjonalnych firm szkoleniowych, które potrafią dobrać odpowiedni rodzaj szkolenia do zapotrzebowania.

Wyznaczenie pracowników do zadań z zakresu BHP nakłada na wskazane osoby pewne obowiązki, za które ponoszą one odpowiedzialność. W przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków lub nienależytego ich wykonywania pracodawca ma prawo wyciągać konsekwencje. Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają w takich sytuacjach stosowanie przez przedsiębiorcę zapisów art. 108 stanowiącego, że przedsiębiorca ma prawo nałożyć na takich pracowników karę:

  • upomnienia,
  • nagany lub 
  • pieniężną.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wyznaczenie-pracownikow-do-zadan-z-zakresu-bhp-obowiazki-i-prawa-pracodawcy

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej