Czy pracodawca ma obowiązek finansowania okularów pracownika?

Zgodnie z definicją ustawy o BHP każdy pracownik na stanowisku, które jest wyposażone w monitor ekranowy, ma po pierwsze prawo do 5-minutowej przerwy na godzinę pracy z komputerem. Oprócz dodatkowej przerwy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia okularów pracownikom, którzy mają potwierdzone wady wzroku oraz wobec których lekarz wydał dyspozycję kontynuowania pracy w okularach korekcyjnych.

Choć wielu pracodawców nie ma takiej świadomości, to jednak Kodeks Pracy w bardzo precyzyjny sposób reguluje kwestię finansowania okularów korekcyjnych. Zgodnie z paragrafem 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, to właśnie pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi okularów korygujących wzrok, pod warunkiem, że wynik badań okulistycznych jasno wskazuje na potrzebę stosowania ich podczas pracy przy komputerze.  Zgodnie z zasadami, każdy pracownik zatrudniony na stanowisku, które będzie wymagało pracy z komputerem przez co najmniej 4 godziny, musi przejść badania okulistyczne w ramach wstępnych badań lekarskich. Gdy orzeczenie lekarza okulisty wskaże na konieczność używania okularów korekcyjnych, pracodawca ma obowiązek zapewnić mu je.

Podobnie jak w przypadku częstotliwości refundowania, to pracodawca ustala wewnętrzne zasady związane z wysokością finansowania okularów dla pracownika. Bazując na rynku polskim, z powodzeniem możemy jednak uznać, że wysokość refundacji to najczęściej kwota od 200 do 300 złotych. Ważne jednak, by w regulaminie refundacji okularów działającym na terenie przedsiębiorstwa znalazły się również zapisy szczegółowe na temat tego, czy sama refundacja obejmuje jedynie szkła, czy szkła z oprawkami. To znacznie usprawni proces analizowania wniosków o refundacji i zminimalizuje ryzyko niespodziewanych sytuacji, w których pracownik regularnie zmienia oprawki, za które pracodawca musi płacić.

Po zrealizowaniu badań lekarskich to pracownik na własną rękę powinien udać się do okulisty w celu zakupu odpowiedniej pary okularów. Do zakupu powinna być oczywiście dołączona faktura imienna lub faktura na firmę. Pracownik powinien przekazać fakturę osobie lub działowi odpowiedzialnemu za rozliczanie tego typu wydatków w firmie. Tam następuje weryfikacja badań lekarskich pod kątem potwierdzenia potrzeby używania okularów. Gdy wszystko się zgadza, pracodawca jest zobowiązany do przekazania w określonym terminie środków będących refundacją zakupu okularów.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-okulary-do-pracy-przy-komputerze-czy-pracodawca-ma-obowiazek-finansowania-okularow-pracownika

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej