Czy należy prowadzić szkolenia okresowe bhp w czasie stanu zagrożenia epidemicznego?

Zastąpienie stanu epidemii stanem zagrożenia epidemicznego nie zmieniło na chwilę obecną zasad dotyczących zawieszenia przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników. Potwierdzeniem tego jest komunikat PIP z 19 maja 2022 r.

Od 16 maja 2022 r. stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z obowiązującą definicją jest on sytuacją prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych (art. 2 pkt. 23 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. nr 234 poz. 1570 ze zm.)).

W celu ostatecznego wyjaśnienia powyższego dylematu należy odwołać się do przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z przepisów szczególnych wynika, że:

  • gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii – termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Uwzględniając powyższe należy przyjąć, że odwołanie stanu epidemii i zastąpienie go stanem zagrożenia epidemicznego, jak najbardziej utrzymuje w mocy wcześnie regulacje związane z zawieszeniem przeprowadzenia szkoleń okresowych bhp. Potwierdzeniem tego jest jeden z ostatnich komunikatów PIP. Wynika z niego, iż wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce nie zmieniło sytuacji w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pracowników.

Większość uregulowań związanych z narażeniem na wirusa Sars-Cov-2, wynikających z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obowiązuje zarówno w czasie ogłoszenia stanu epidemii, jak i stanu zagrożenia epidemicznego. Dotyczy to w szczególności wydłużenia terminów przeprowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby bhp (art. 12e ustawy).

https://www.portalbhp.pl/aktualnosci-bhp/szkolenia-okresowe-bhp-w-czasie-stanu-zagrozenia-epidemicznego-prowadzic-czy-nie-10145.html

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej