Czy należy aktualizować oceny ryzyka zawodowego w związku z zagrożeniem wystąpienia małpiej ospy?

Minister Zdrowia podpisał rozporządzenia odnośnie działań dotyczących małpiej ospy. Natomiast Główny Inspektor Sanitarny przygotował wytyczne dla szpitali na wypadek pojawienia się choroby w Polsce. Przypomnijmy, że mamy już pierwszy przypadek zakażenia wirusem małpiej ospy w Polsce.

Samo wydawanie rozporządzeń przez Ministra Zdrowia, bez jednoznacznego prawnego wskazania obowiązku aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, nie zobowiązuje jeszcze pracodawców do wspomnianej aktualizacji w kontekście małpiej ospy. Tym samym, jak na razie, można się wstrzymać z taką aktualizacją. Przynajmniej do momentu wypowiedzenia się w powyższej kwestii przez Państwową Inspekcję Pracy.

Pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez:

  • zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą,
  • właściwą organizację pracy,
  • stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz
  • informowanie i szkolenie pracowników.

Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach. W szczególności przy:

  • doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy,
  • stosowanych substancji i mieszanin chemicznych,
  • materiałów zawierających czynniki biologiczne, rakotwórcze lub mutagenne oraz
  • przy zmianie organizacji pracy.

Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac. Obok koronawirusa, do którego zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zdążyli się na swój sposób przyzwyczaić, pojawiło się nowe zagrożenie biologiczne – wirus małpiej ospa.

Z całą pewnością pracodawcy nie powinni być obojętni na bieżące informacje dotyczące małpiej ospy. Niezależnie jednak od wydania niedawnych rozporządzeń przez Ministra Zdrowia, jak również rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, na chwilę obecną nie ma obowiązku aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w kontekście wirusa małpiej ospy jako nowego czynnika biologicznego.

Warto przypomnieć sytuację sprzed dwóch lat, kiedy to po dłuższym czasie od pojawienia się pierwszych przypadków choroby COVID-19, pojawiły się komunikaty PIP oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Rekomendowały one przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w kontekście narażenia pracowników na nowy czynnik biologiczny, jakim jest koronawirus. Natomiast dopiero kilka miesięcy później ukazały się przepisy bezpośrednio zobowiązujące pracodawców do dokonania aktualizacji oceny ryzyka zawodowego.

Oczywiście warto być na bieżąco z informacjami dotyczącymi wirusa małpiej ospy, także w kontekście przepisów bhp oraz przepisów sanitarnych. Nie można wykluczyć, że z czasem pojawi się bezpośredni obowiązek prawny dokonania aktualizacji oceny ryzyka zawodowego z uwagi na zagrożenie tą chorobą. Nie należy się jednak spodziewać, że w najbliższym czasie inspektorzy PIP będą kontrolowali i karali pracodawców, którzy nie dokonali aktualizacji oceny ryzyka o wspomniany czynnik biologiczny.

Źródło: https://www.portalbhp.pl/aktualnosci-bhp/malpia-ospa-a-aktualizacja-oceny-ryzyka-zawodowego-nowe-zagrozenie-w-srodowisku-pracy-10143.html

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej