Czy kierownik ma obowiązek sprawdzać noszenie okularów korekcyjnych przez pracownika podczas pracy?

osób kierujących pracownikami jest zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami. Jeżeli osoba użytkująca monitor ekranowy uzyska orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy, a z treści orzeczenia będzie wynikało zalecenie pracy w okularach korygujących wzrok, wówczas niezbędne będzie zapewnienie takich okularów przez pracodawcę.

Przepisy z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy wyróżniają szczególną kategorie osób – którymi są osoby kierujące pracownikami. Wyjątkowa rola osób kierujących pracownikami przejawia się w tym, iż przepisy regulują zakres obowiązków takich osób. Jest on zawarty w art. 212 Kodeksu pracy. Do zakresu obowiązków osób kierujących należy w szczególności: cyt. „zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami”.

Natomiast wykonywanie pracy przed monitorem ekranowym wiąże się nie tylko z obciążeniami układu mięśniowo-szkieletowego narządu wzroku. Powoduje to, iż w ramach profilaktycznych badań lekarskich, w ramach których kontrolowana jest kondycja narządu wzroku, część pracowników otrzymuje zalecenie pracy w okularach korygujących wzrok.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

W zakresie wspomnianej na wstępie roli osoby kierującej pracownikami rodzi się istotne dla praktyki pytanie, jaki jest zakres nadzoru nad realizacją zalecenia lekarza pracy w okularach korygujących wzrok? Czy osoba kierująca powinna wyłącznie zadbać o to, aby podlegający jej bezpośrednio pracownik miał zapewnione przez pracodawcę okulary korygujące wzrok? A może jednak obowiązek zapewniania wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami należy rozumieć szerzej, jako bieżący nadzór nad faktycznym używaniem okularów podczas pracy?

Zapis mówiący o obowiązku zapewnienia wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami może sugerować, że wykonanie zalecenia (w tym jego monitorowanie przez osobę kierującą kończy) się na zapewnieniu okularów przez pracodawcę, czyli samym ich sfinansowaniu. Takie rozumienie przepisu w praktyce mogłoby zwalniać osobę kierującą pracownikami z bieżącego nadzoru w zakresie stosowania okularów korekcyjnych. Z drugiej jednak strony ograniczenie roli osoby kierującej wyłącznie do formalnego faktu zapewnienia okularów nie będzie prawidłowym postępowaniem. Osoba taka powinna na bieżąco monitorować bezpieczeństwo pracy, w zakresie szeroko rozumianej organizacji pracy.

Reasumując można przyjąć, że w ramach pojęcia zapewniania wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami, w przypadku okularów korygujących wzrok, mieści się zarówno obowiązek nadzoru nad działaniami pracodawcy w zakresie zapewnienia okularów oraz ich wydania pracownikowi, jak również nadzoru nad pracownikami w zakresie bieżącego stosowania okularów korekcyjnych.

Źródło: https://www.portalbhp.pl/blog/czy-kierownik-ma-obowiazek-sprawdzac-noszenie-okularow-korekcyjnych-przez-pracownika-podczas-pracy-10195.html

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej