Czy istnieje przedawnienie zgłoszenia wypadku przy pracy?

Art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wprowadza definicję „wypadku przy pracy”. Według niego „wypadek przy pracy” to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Aby dane zdarzenie zostało uznawane za wypadek przy pracy, konieczne jest łączne wystąpienie wszystkich elementów wymienionych w definicji. To właśnie od prawidłowej oceny i zinterpretowania zdarzenia przez zespół powypadkowy zależy, czy wypadek zostanie uznany za „wypadek przy pracy”.

Co do zasady po zgłoszeniu wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić postępowanie powypadkowe. Przepisy natomiast nie określają, w jakim terminie powinno nastąpić omawiane zgłoszenie. W konsekwencji można uznać, że nie istnieje coś takiego, jak przedawnienie zgłoszenia wypadku przy pracy.

§ 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy określa, że pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, powinien o tym niezwłocznie poinformować swojego przełożonego (o ile stan jego zdrowia na to pozwala). Wyjaśnienia zagadnienia niezwłocznie należy szukać w orzecznictwie sądowym, które nie jest w tym zgodne.

Reasumując zgodnie z przepisami wypadek przy pracy należy zgłosić niezwłocznie, jednak nie ma w polskich przepisach dokładnie sprecyzowanego terminu, w jakim należy tego dokonać. Tym samym przedawnienie zgłoszenia wypadku przy pracy nie istnieje, a pracodawca powinien powołać zespół powypadkowy, nawet jeśli pracownik powiadamia o wypadku na kilka lat po tym zdarzeniu.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-przedawnienie-zgloszenia-wypadku-przy-pracy

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej