Co zmienia zastąpienie stanu epidemii stanem zagrożenia epidemicznego?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem 16 maja 2022 roku nastąpiło zniesienie stanu epidemii w Polsce. Jednocześnie na mocy nowego rozporządzenia wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego od tego samego dnia.

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce nie zmieni diametralnie sytuacji. Zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Większość działań związanych z COVID-19 obowiązuje zarówno w stanie epidemii, jak i stanu zagrożenia.

Stan zagrożenia epidemicznego, podobnie jak stan epidemii umożliwia powrót w każdym momencie do wcześniej obowiązujących obostrzeń w przypadku zwiększenia liczby zakażań. Istnieje również legislacyjna możliwość do powrotu w każdym momencie do stanu epidemii drogą nowego rozporządzenia.

Wprowadzona zmiana legislacyjna nie niesie za sobą bezpośrednich zmian przepisów dotyczących pracowników. Dotyczy to m.in. możliwości świadczenia pracy zdalnej przez pracownika. Pracodawca w dalszym ciągu będzie mógł kierować pracowników na wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania.

Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzającym w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego obowiązkowym szczepieniom podlegają:

1. osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;

2. osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

3. studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego

Źródło: https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/5467705,Koniec-stanu-epidemii.html

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej