Co wynika z raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2020. Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy”

Dane z raportu pokazują, że pracodawcy szybko zareagowali na bieżącą sytuację epidemiczną i wprowadzili szereg rozwiązań sanitarnych zanim weszły w życie odpowiednie regulacje. Na rynku pracy panuje przekonanie, że część z rozwiązań pozostanie w firmach na dłużej, ale perspektywy ekonomiczne są pesymistyczne.

Badanie „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2020. Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy” zostało przeprowadzone przez agencję SW Research na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy. Grupę respondentów stanowiło 200 przedsiębiorstw oraz 1500 osób zatrudnionych na etacie w różnych sektorach polskiej gospodarki – od przemysłu, przez handel, edukację, administrację, aż po budownictwo czy branżę HORECA. Badanie pokazało, że aż 97 proc. firm zaopatrzyło pracowników w dodatkowe środki ochrony, z czego 31 proc. jeszcze przed wejściem w życie rozporządzeń zamrażających gospodarkę. – Zwiększenie dostępności środków do dezynfekcji i ochronnych, takich jak maseczki, zdaniem 55 proc. ankietowanych pracowników zostanie z nami na dłużej. Warto przy tym pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze, maska powinna zakrywać usta i nos tak, aby między nią a twarzą nie było żadnych przerw. Po drugie, podczas jej używania i zdejmowania nie powinno się jej dotykać. I wreszcie po trzecie, jeśli jest już wilgotna, to znak, że należy wyrzucić ją do zamykanego pojemnika, a po umyciu lub odkażeniu rąk – założyć nową – przypomina Ewa Gawrysiak, Sales & End User Marketing Manager w TenCate Protective Fabrics, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Pracownicy zdecydowanie krytyczniej oceniają dostosowywanie zakładów pracy do nowych obostrzeń. Niemal połowa z badanych twierdzi, że ich firma nie implementowała nowych wymogów sanitarnych (46 proc.). Problemem pozostaje również kwestia przeszkolenia załogi. – Niecałe 44 proc. pracowników wskazało, że zostali przeszkoleni w zakresie nowych zasad bhp. Jednocześnie zaledwie 41 proc. pracowników przyznało, że w związku z pandemią koronawirusa zintensyfikowano komunikację wewnętrzną w firmie. Nieprzeszkolony i niedoinformowany pracownik prawdopodobnie nie będzie się w pełni stosował do nowych zasad, i to wcale nie ze względu na niechęć czy ignorancję, ale dlatego, że nie ma wiedzy dotyczącej nowych wskazań. Może się jednak zdarzyć, że pracodawca nie może przeprowadzić takiego szkolenia, ponieważ na przykład nie ma do tego warunków. W takiej sytuacji zalecałbym sporządzenie dokumentu wewnętrznego, zawierającego spis obecnie obowiązujących zasad, który będzie stale dostępny do wglądu pracowników i na bieżąco aktualizowany – mówi Przemysław Lewicki, kierownik ds. BHP i Zarządzania Ciągłością Biznesu w DHL Supply Chain, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Prawie połowa pracowników (48 proc.) zadeklarowała, że pandemia negatywnie wpłynie na kondycję firm, w których są zatrudnieni. W niemal co trzecim przedsiębiorstwie wstrzymano podwyżki, bonusy, premie i awanse, a w co czwartym wprowadzono przymusowe dni wolne (23 proc.) lub obniżono pensje (22 proc.). Pracownicy zaczęli więc odczuwać nie tylko skutki ekonomiczne pandemii, ale i psychofizyczne. I tak, 36 proc. pracowników zadeklarowało, że stres jest jednym z 5 najistotniejszych czynników wpływających na efektywność ich pracy, a co trzeci badany wspomina o uczuciu lęku i niepokoju. Przekłada się to na ogólne nastroje. Aż 45 proc. przedsiębiorców spodziewa się wstrzymania inwestycji w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju, 35 proc. – martwi się spadkiem konkurencyjności. Z kolei co czwarty pracownik (25 proc.) obawia się redukcji wynagrodzenia. Optymistami pozostaje 15 proc. pracodawców i 25 proc. pracowników. Nie wskazali oni żadnych negatywnych zjawisk, których spodziewają się w najbliższym czasie.

Źródło: http://bezpieczniwpracy.pl/raport-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa-prawie-polowa-pracodawcow-spodziewa-sie-wstrzymania-inwestycji-a-co-czwarty-pracownik-redukcji-wynagrodzen/

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej