Co warto wiedzieć o posiłkach regeneracyjnych?

Przy ciężkich warunkach pracy zagwarantowanie pracownikom posiłków to nie tylko dobra wola pracodawcy. Kwestia ta jest regulowana przez prawo.

Odpowiedz na pytanie, czym jest posiłek regeneracyjny zawarta jest w art. 232, Kodeksu pracy, które informuje, że: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.”

Posiłek regeneracyjny to dobry sposób, aby dać pracownikom dodatkowy zastrzyk energii. Szczególnie gdy tracą ją przez ciężką pracę, wychłodzenie albo inne niekorzystne warunki. Najczęściej wykorzystywane jest w tym celu ciepłe jedzenie lub napój.

Spotyka się również stosowane zamiennie określenie „posiłki profilaktyczne”.

Posiłki regeneracyjne wydawane są w odniesieniu do określonego wysiłku fizycznego. W przypadku mężczyzn są gwarantowane, jeśli w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu wynosi powyżej 2000 kcal (8375 kJ). Dla kobiet jest to wartość powyżej 1100 kcal (4605 kJ).

Podczas pracy w zamkniętym pomieszczeniu o utrzymującej się cały czas temperaturze poniżej 10 °C lub wskaźniku obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25 °C progowy wydatek energetyczny jest niższy – odpowiednio 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.

Inną sytuacją uregulowaną prawnie, która obliguje do zapewnienia posiłków profilaktycznych, jest wysiłek fizyczny związany z pracami pod ziemią, w trakcie usuwania klęsk żywiołowych i podobnych sytuacjach.

Jeżeli z jakichś przyczyn pracodawca nie jest w stanie zapewnić posiłków regeneracyjnych w trakcie przerw, może to zrobić poprzez przekazanie pracownikowi bonów czy talonów do punktów gastronomicznych lub produktów do samodzielnego przygotowania dań.

Szczególne znaczenie dla takiego posiłku ma okres tu okres od 1 listopada do 31 marca. Od późnej jesieni aż do wczesnej wiosny temperatury i warunki atmosferyczne są znacznie bardziej niesprzyjające, szczególnie dla osób pracujących na otwartej przestrzeni, np. w sektorze budowlanym. W tej sytuacji pracodawca musi zapewnić posiłek regeneracyjny pracownikowi, jeżeli wysiłek fizyczny związany z pracą na otwartym terenie w trakcie zmiany roboczej prowadzi do efektywnego wydatku energetycznego organizmu na poziomie powyżej 1500 kcal (6280 kJ) dla mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) dla kobiet.

Posiłki regeneracyjne powinny mieć określoną kaloryczność. Osoby pracujące w trudnych warunkach lub wykonujące zajęcia wymagające dużego wydatku energetycznego muszą otrzymać posiłek o wartości ok. 1000 kcal, zawierający 50–55% węglowodanów, 30–35% tłuszczów i 15% białek.

Dodatkowo pracownik powinien mieć zapewnione napoje profilaktyczne. W zależności od warunków pracy (m.in. wysoka lub niska temperatura) są to napitki zarówno zimne, jak i gorące. W sezonie zimowym te drugie powinny być dostępne podczas całej zmiany roboczej.

Źródło: https://inzynieriabhp.pl/posilki-regeneracyjne-bhp-gdynia/

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej