Co się zmieniło w wykazie procesów o działaniu rakotwórczym?

Zmienione Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku rozszerzyło katalog procesów technologicznych, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym m.in. o:

  • prace związane z narażeniem na pyły drewna,
  • prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy.

Każdy pracodawca u którego występują substancje, mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym ma obowiązek składać pisemną informację do właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Okręgowego Inspektora Pracy. Informacja powinna być przekazana do 15 stycznia, za rok ubiegły.

Pracodawca o którego wystęują te czynniki musi także cześciej przeprowadzać pomiary i prowadzić odpowiednią dokumentację.

Źródło: https://e-specjalistabhp.pl/aktualnosci/news,386,zmieniony-wykaz-procesow-o-dzialaniu-rakotworczym.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej