Co ile lat trzeba wykonać szkolenie BHP nauczycieli?

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe. Pamiętajmy, że każdy nauczyciel rozpoczynający pracę w danej placówce powinien odbyć szkolenie wstępne, które dzieli się na instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy przygotowujący do bezpiecznego wykonywania pracy. Gdyby zaszły znaczące zmiany na stanowisku pracy, instruktaż ten należy powtórzyć. Następnie do roku od momentu rozpoczęcia pracy nauczyciel odbywa pierwsze szkolenie okresowe BHP. Dla stanowisk kierowniczych wyjątkowo pierwsze szkolenie okresowe przewidziane jest do pół roku od dnia zatrudnienia. Kolejne szkolenie okresowe BHP powtarza się nie rzadziej niż co 5 lat.

Wydawać by się mogło, że nauczyciele, ze względu na specyfikę pracy, powinni wykonywać szkolenia dla stanowisk administracyjno-biurowych. Przez dodatkowe zagrożenia, należą jednak do grupy stanowisk innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe zasady szkolenia pracowników w dziedzinie BHP określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. nr 180, poz. 1860 ze zm. (Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972), (Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420). W programie, poza tematyką BHP, jest również ochrona przeciwpożarowa oraz zasady udzielania pierwszej pomocy, aby pracownik wiedział, jak postępować w sytuacjach awaryjnych. Program należy opracować zachowując wytyczne wynikające z rozporządzenia, i powinien obejmować między innymi: wybrane regulacje prawne, tematykę ochrony pracy kobiet, zasady organizacji stanowiska pracy (z uwzględnieniem zasad ergonomii), definicje chorób zawodowych, zakres obowiązków pracowników oraz informacje dotyczące oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.

Szkolenie może odbyć się w formie seminarium, a także w formie samokształcenia kierowanego, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia.

Źródło: https://www.bhp-center.com.pl/szkolenie-bhp-nauczycieli-co-ile-lat-trzeba-je-wykonac/

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej