Zmiany przepisów dotyczących pracy w portach są konieczne

4 listopada 2021 r. na terenie portu w Świnoujściu doszło do wypadku podczas rozładunku statku. Kabina suwnicy wraz z operatorem spadła na rampę. Po wielogodzinnej akcji strażakom udało się wydobyć pracownika z kabiny. Niestety, mężczyzna nie przeżył. W momencie wypadku wiał silny wiatr.

Nowe technologie, automatyzacja i cyfryzacja wdrażane są praktycznie w każdej branży, dotyczą każdej gałęzi przemysłu. Mają duży wpływ także na zmiany zachodzące w specyfice pracy w portach. Tymczasem obowiązujące przepisy pochodzą sprzed niemal trzech dekad. Postulatom związków zawodowych dotyczących poprawy bezpieczeństwa pracy w portach  poświęcona była audycja „Godna Praca To Bezpieczna Praca”, realizowana przez Dział Informacji i Promocji Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i Radio Gdańsk.

Gościem redaktor Olgi Zielińskiej był Piotr Ratkowski, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i jednocześnie społeczny inspektor pracy w Porcie Gdańskim Eksploatacja.

Poniżej przedstawiamy treść wywiadu:

– W jaki sposób poprawić bezpieczeństwo pracy w portach, co zdaniem związkowców trzeba zmienić w przepisach dotyczących bezpieczeństwa pracy?

– Najważniejszą obecnie sprawą dla nas jest właśnie nowelizacja rozporządzenia ministra dotyczącego pracy w portach morskich i śródlądowych. Oba jest z 1993 roku. Po tylu latach ono w dużej części się zdewaluowało. Pojawiły się nowe technologie, pojawiła się automatyzacja i digitalizacja, w związku z czym pojawiła się potrzeba nowelizacji przepisów. Trzy lata temu podjęliśmy próbę negocjacji z pracodawcami przy udziale ówczesnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Niestety pandemia wstrzymała nam te negocjacje i utknęły one w miejscu na dwa lata i teraz stajemy się je przywrócić. Najważniejszą sprawą jest określenie statusu robotnika portowego. Według starego rozporządzenia mamy zawody sztauera, trymera, czyli robotnika wykwalifikowanego w zakresie układania czy też usypywania towaru sypkiego czy drobnicy. Obecnie nie ma żadnych regulacji, które by wymagały jakichś kwalifikacji i potwierdzenia, że pracownik spełnia określone kryteria. W tym rozporządzeniu chcieliśmy zawrzeć takie zapisy, które by wymagały, że taka osoba posiada odpowiednie kwalifikacje.

– Osobnym problemem jest chyba praca obcokrajowców w portach?

– Jak najbardziej, tutaj są odpowiednie regulacje, obowiązuje znajomość języka polskiego, my nawet w zapisie podnieśliśmy poziom, żeby pracownicy posiadali odpowiedni certyfikat znajomości języka polskiego.

– To oznacza, że pracownik pracując w niebezpiecznym miejscu może np. nie zrozumieć poleceń czy ostrzeżeń?

– Wiem ze swojego doświadczenia, że gdy pojawiali się obcokrajowcy, mieliśmy problem z komunikacją. W sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, w sytuacjach potencjalnie wypadkowych trzeba szybko reagować, a ludzie często nie rozumieją wydawanych komend. Obcokrajowiec, znając nawet podstawy języka polskiego może takich poleceń nie zrozumieć i dojdzie do nieszczęścia.

– Czyli jakie zmiany postulujecie w związku z obcokrajowcami?

– Przede wszystkim certyfikat pracownika portowego, ale także znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym komunikację. Chcemy żeby był to certyfikat znajomości języka polskiego. Natomiast co do innych regulacji, udało nam się uregulować przepisy BHP, które Ministerstwo Gospodarki zlikwidowało w 2014 roku jako przestarzałe, bo rozporządzenie było z 1993 roku. Udało nam się wprowadzić nowe rozporządzenie, choć i ono wymaga modyfikacji, bo nie przewiduje żurawi szynowych, które są w portach, ale niestety tego zapisu nie udało się wprowadzić. Udało nam się jednak uzyskać opinię ministerstwa co do stosowania tego rozporządzenia, teraz postulujemy, żeby zostało też wprowadzone rozporządzenie w sprawie BHP dla suwnic. No i niestety stąd ten wypadek w Świnoujściu.

Link do audycji…>>

(mk)

Zdjęcie: Paweł Glanert

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej