Zdążyć przed rakiem

W Europie co roku 100 tysięcy osób traci życie z powodu raka związanego z czynnikami występującymi w pracy. W celu zwiększenia ochrony pracowników przed niekorzystnym działaniem substancji rakotwórczych Rada Europejska i Parlament Europejski zawarły tymczasowe porozumienie w sprawie aktualizacji dyrektywy w sprawie substancji rakotwórczych i mutagennych.

W porozumieniu znalazły się nowe limity narażenia dla takich substancji jak: akrylonitryl, związki niklu i benzenu. Limity (dopuszczalne wartości) narażenia zawodowego (ang. Occupational exposure limits, OEL) to wartości ustalone w przepisach, wskazujące poziomy narażenia uznawane za bezpieczne (dla zdrowia) w odniesieniu do substancji chemicznej w powietrzu w miejscu pracy. Nowe limity pozwolą ochronić miliony pracowników przed ewentualną chorobą nowotworową.

Akrylonitryl, inaczej cyjanek winylu, jest jednym z najważniejszych surowców w przemyśle tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych, także substrat wielu syntez organicznych.

Głównym źródłem niklu w środowisku jest spalanie paliwa stałego, szczególnie węgla, oraz spalanie ropy, odpadów, a także produkcja stali i procesy galwanizacyjne. W powietrzu zanieczyszczonym związkami niklu metal ten występuje w postaci siarczanów, siarczków oraz tlenków niklu.

Benzen jest jednym z najważniejszych rozpuszczalników, jak i substratów wielu związków w syntezie organicznej, służy m.in. do produkcji tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych, barwników, leków, detergentów, pestycydów.

Co roku  kontakt z substancjami rakotwórczymi w miejscu pracy powoduje, że 100 tys. Europejczyków zapada na nowotwory, a tysiące  innych cierpi na problemy z płodnością. Pracownicy  są narażeni  są na 25 innych substancji rakotwórczych wysokiego ryzyka. Niestety dla wielu z tych substancji obecnie istnieją niskie limity narażenia lub w ogóle nie istnieją, dlatego eksperci oczekują, że nastąpią pilne dalsze przeglądy i porozumienie w sprawie planu działania w sprawie limitów narażenia dla wszystkich tych 25 substancji do końca przyszłego roku. Ma to kluczowe znaczenie dla wysiłków na rzecz wyeliminowania raka w miejscu pracy.

W przyjętym w grudniu porozumieniu znalazły się między innymi zapisy dotyczące objęcia zakresem dyrektywy substancji działających szkodliwie na rozrodczość. Całkowita liczba substancji z wiążącym limitem narażenia na mocy dyrektywy wynosi obecnie 39 substancji (25 + 2 nowe substancje rakotwórcze + 12 nowych substancji działających szkodliwie na rozrodczość). Ponadto do  tekstu prawnego dodano specjalne szkolenie dla pracowników zajmujących się niebezpiecznymi lekami, a także zobowiązanie do przyjęcia wytycznych UE do końca 2022 r.

Komentując powyższe ustalenia, zastępca sekretarza generalnego ETUC Claes-Mikael Ståhl powiedział:

– W czasie, gdy w Europie co roku 100 tysięcy ludzi wciąż traci życie z powodu raka związanego z czynnikami występującymi w pracy, a wiele innych cierpi na problemy z płodnością w wyniku narażenia na substancje rakotwórcze, jest to ważne zwycięstwo dla bezpieczeństwa ludzi pracy.

Nikt nie powinien być narażony na ryzyko zachorowania na raka gdy idzie do pracy, a ETUC będzie nadal pracować, aby zapewnić ludziom pracującym wszystkie potrzebne im zabezpieczenia.

Małgorzata Kuźma

Zdjęcie Pexels / Karolina Grabowska

Źródło:

Komunikat prasowy ETUC dotyczący propozycji Komisji: https://www.etuc.org/fr/node/19448

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej