Za głośno w pracy

Hałas to główne zagrożenie związane ze środowiskiem pracy, na które narażeni są pracownicy. Z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2020 roku wynika, że liczba pracowników narażonych na hałas była ponad trzykrotnie wyższa niż liczba pracowników zagrożonych drugim pod względem częstości występowania czynnikiem szkodliwym – pyłami.

Jeżeli w procesie pracy mamy do czynienia ze szkodliwymi czynnikami, których stężenia lub natężenia obowiązujące przekraczają najwyższe dopuszczalne stężenia/natężenia (NDS/NDN), to niosą one zagrożenia związane ze środowiskiem pracy. Zagrożenia związane ze środowiskiem pracy dotyczyły m.in. narażenia na: substancje chemiczne, pyły, hałas, wibracje (drgania mechaniczne), mikroklimat gorący lub zimny, promieniowanie, pole elektromagnetyczne oraz czynniki biologiczne.

W 2020 r. GUS przebadał 81,1 tys. jednostek zatrudniających 6 mln osób. Spośród tej grupy 439,6 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia (w 2019 r. – 442,5 tys. osób), co stanowiło 7,3 proc. zatrudnionych w przebadanych zakładach.

Okazuje się, że spośród czynników związanych ze środowiskiem pracy największe zagrożenie stanowi hałas. Aż 181,7 tys. osób, (tj. 55,1 proc. osób, ma do czynienia ze szkodliwymi czynnikami), pracowała w hałasie.Na kontakt z pyłami narażonych było 60,4 tys. osób (18,3 proc.), przy czym najwięcej narażonych osób pracowało w sekcji górnictwo i wydobywanie, głównie w dziale wydobywanie węgla. 8,6 proc. pracowało mikroklimacie gorącym lub zimnym, 6 proc. narażone było na czynniki biologiczne, 4,7 proc. na substancje chemiczne, 3,8 proc. na wibracje (drgania mechaniczne). Natomiast najmniej osób, narażonych było na wpływ pola elektromagnetycznego (3,6 tys. osób).

(mk)
Zdjęcie autorstwa Pressmaster z Pexels

Źródło:
Warunki pracy w 2020 r. Głowny Urząd Statystyczny, Warszawa–Gdańsk 2021.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej