Wypadki przy pracy zbadane przez Państwową Inspekcję Pracy w 2021 roku

Państwowa Inspekcja Pracy co roku publikuje sprawozdanie ze swojej działalności, które jest w pewnym sensie także obrazem stanu bezpieczeństwa i przestrzegania prawa pracy w Polsce. Dokument zawiera między innymi dane dotyczące wypadków przy pracy, których okoliczności i przyczyny zbadała Państwowa Inspekcja Pracy.

Inspektorzy pracy zbadali, do czasu przygotowania sprawozdania, okoliczności i przyczyny 1 924 wypadków przy pracy zaistniałych w 2021 r. i zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy. W wypadkach poszkodowane zostały 2 104 osoby, w tym 681 doznało ciężkich obrażeń ciała, a 243 poniosły śmierć.

Nie są to oczywiście wszystkie wypadki przy pracy, które wydarzyły się w Polsce w ubiegłym roku, ale te zbadane przez Państwową Inspekcję Pracy, czyli przede wszystkim te ze skutkiem śmiertelnym, ciężkie i zbiorowe.

Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego, ze względu na miejsce zdarzenia, inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał takie skutki, a mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy

czytamy na stronie Państwowej Inspekcji Pracy.

Kontrole powypadkowe prowadzone przez inspektorów PIP mają na celu po pierwsze ustalenie, przyczyn zdarzenia wypadkowego, po drugie określenie konkretnych nieprawidłowości, które doprowadziły do wypadku. Ponadto kontrole te wskazują pracodawcom, jakie działania należy podjąć, aby poprawić bezpieczeństwo pracy, aby w przyszłości nie dochodziło do takich zdarzeń.

Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy i liczba wypadków przy pracy zaistniałych w latach 2019-2021 – zbadanych przez inspektorów pracy

(Przedstawione dane liczbowe za rok 2021  dotyczą tylko postępowań badania przez inspektorów pracy okoliczności i przyczyn wypadków zaistniałych w 2021 r. i zakończonych do czasu przygotowywania sprawozdania).

Z danych przedstawionych w sprawozdaniu PIP za 2021 rok najwięcej ciężkich wypadków zdarzało się  w przemyśle przetwórczym. Aż 38 procent poszkodowanych w  wypadkach badanych przez PIP to pracownicy z tego sektora gospodarki. Drugie miejsce zajęła budowlanka –  25,5 proc. oraz handel i naprawy.

Przyczyną wypadku ze skutkiem śmiertelnym najczęściej było:

  • upadek z wysokości, np. podczas: prac związanych z montażem rusztowania czy wchodzenia na dach o nachyleniu około 45 stopni bez jakichkolwiek zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości;
  • uderzenie poszkodowanego przez spadający przedmiot
  • utrata kontroli nad środkiem transportu lub obsługiwanym sprzętem ruchomym – np.: wózkiem transportowym, łyżką koparki umieszczoną na wysięgniku,
  • porażenia prądem elektrycznym – np. podczas: podłączania przewodów na czynnej instalacji prądu elektrycznego w skrzynce rozdzielczej budynku mieszkalnego.

Małgorzata Kuźma

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/sprawozdania-z-dzialalnosci/142976,sprawozdanie-z-dzialalnosci-panstwowej-inspekcji-pracy-2021.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej