Wypadki przy pracy: Upadki z wysokości i przy obsłudze maszyn

W ubiegłym roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku zarejestrowano 295 zgłoszeń różnych zdarzeń wypadkowych. Rok wcześniej zgłoszono 331 wypadków, a w 2019 roku 302.

Najwięcej zaistniałych wypadków w 2021 r. miało miejsce w małych podmiotach, zatrudniających do 9 osób. Najbardziej „wypadkowe” branże to natomiast przetwórstwo przemysłowym oraz budownictwo.

Najczęstszymi wypadkami, do których doszło na terenie naszego województwa w ubiegłym roku, były  upadki z wysokości podczas budowy i remontów obiektów budowlanych, a także upadki z wysokości z rusztowań zarówno w budownictwie jak i w przemyśle stoczniowym podczas budowy jednostek pływających.

Często dochodziło również do wypadków podczas obsługi maszyn i urządzeń. Przykładem takiego wypadku było zdarzenie, do którego doszło w zakładzie stolarskim. Podczas przecinania jednego z elementów, tarcza piły natrafiła na sęk, w wyniku czego poszkodowany stracił kontrolę nad przecinanym elementem. Obrabiany element został odrzucony i uderzył poszkodowanego pracownika, powodując rozległą otwartą ranę brzucha.

Spośród  119 wypadków zbadanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku 106 to wypadki indywidualne, a 13 było zbiorowych. W wypadkach tych śmierć poniosło 13 osób, 64 to wypadki ciężkie, a 52 lekkie.

Przykładem wypadku zbiorowego, w którym była też ofiara śmiertelna, to wypadek zaistniały podczas budowy jednostki pływającej.

Wypadek wydarzył się podczas wykonywania prac spawalniczych, w rejonie jednostki budowanej w suchym doku na terenie stoczni. Podczas spawania w osłonie argonu kołnierza, na rurociągu prowadzącym do zbiornika, trzech pracowników obywateli Wietnamu uległo wypadkowi, jeden z nich zmarł.

W OIP w Gdańsku odnotowano w 2021 r. dużą liczbę ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy z udziałem obcokrajowców z Ukrainy, Wietnamu oraz Kazachstanu. Najczęstszymi przyczynami zaistniałych wypadków przy pracy obcokrajowców, oprócz przyczyn technicznych, są niewłaściwie przeprowadzone przez przedsiębiorców szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich brak.  

W zgłoszonych w 2021 roku do OIP w Gdańsku zdarzeniach wypadkowych 13 proc. stanowiły nagłe wypadki medyczne (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu itp.)i wypadki komunikacyjne.

Możliwości oddziaływania prewencyjnego pracodawców w przypadku nagłych wypadków medycznych są ograniczone i w praktyce mogą sprowadzać się do zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej nad pracownikami i właściwej organizacji pracy.

Liczba zgłoszonych zaistniałych wypadków w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. zmalała o około 11 proc., zmniejszyła się liczba wypadków śmiertelnych i zgłoszonych wypadków lekkich, wzrosła natomiast liczba wypadków ciężkich.

Małgorzata Kuźma

Źródło: Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w roku 2021.

Zdjęcie autorstwa Cleyder Duque z Pexels

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej