Wciąż niebezpieczne maszyny

29 stycznia b.r. dochodzi do makabrycznego wypadku w Ełku (województwo warmińsko-mazurskie), w jednym z zakładów produkujących drzwi maszyna wciągnęła 30-letniego pracownika. Po uwolnieniu przez strażaków i reanimacji mężczyzna zostaje przewieziony do szpitala.

Zdjęcie: Państwowa Straż Pożarna

Kilka dni później w wypadku traci życie pracownik jednego z zakładów w Poniatowej (woj. lubelskie). Mężczyzna zginął w trakcie nocnej zmiany, uderzony przez prasę przemysłową.  13 grudnia ub.r. 20-letni mężczyzna pracujący przy budowie drogi w miejscowości Grybowo koło Nowego Sącza podczas uruchomiania frezarki drogowej do usuwania asfaltu zostaje wciągnięty przez maszynę i doznaje  obrażeń kończyn dolnych. Miesiąc wcześniej podczas prac z użyciem ciągnika rolniczego i glebogryzarki w gminie Kłoczew (woj. lubelskie) śmierć poniósł 68-letni mężczyzna. W sierpniu  ubiegłego roku w jednym z zakładów produkcyjnych w Krzepicach (woj. śląskie) 53-letni mężczyzna podczas naprawiania maszyny zostaje  przez nią wciągnięty. To tylko kilka doniesień medialnych o wypadkach spowodowanych nieostrożną pracą z udziałem maszyn.

Dlaczego wciąż dochodzi do wypadków spowodowanych przez różnego rodzaju maszyny?

Przyczyny mogą być różne, od niesprawnych i wadliwych maszyn, złej organizacji pracy, braku odpowiedniego przeszkolenia pracowników, po nie przestrzeganie przez pracowników procedur bezpieczeństwa.

W kontakcie z maszynami pracownik narażony jest na zagrożenia mechaniczne takie jak: zgniecenie, zmiażdżenie, przecięcie lub odcięcie, wplątanie, wciągniecie lub pochwycenie, uderzenie, przekłucie lub przebicie,

To przede wszystkim na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia wszystkim pracownikom pracującym przy niebezpiecznych maszynach wolnego od zagrożeń środowiska pracy. To pracodawca musi również zadbać o właściwe przeszkolenie  pracownika i wyposażenie go w adekwatny sprzęt ochrony osobistej. Jednak również pracownik jest zobowiązany do dbania o swoje bezpieczeństwo przede wszystkim poprzez postępowanie zgodne  z udzielonym mu szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa.

O bezpieczeństwo pracy muszą zadbać już producenci maszyn, którzy mają obowiązek zapewnić sprawne i wolne od wszelkich wad maszyny. Już na etapie projektowania maszyny jej konstruktor powinien mieć na względzie wyeliminowanie czynników niebezpiecznych (np. ostrych krawędzi), lub też zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji, w której dojść może do wypadku.

Jedną z metod poprawy bezpieczeństwa pracy z maszynam jest  ograniczanie (całkowitego bądź częściowego) bytności pracownika w obszarze zagrożonym, lub też poprzez minimalizację prawdopodobieństwa zetknięcia się pracownika z czynnikiem o charakterze niebezpiecznym. Najbezpieczniej jest niedopuszczenie do sytuacji nakładania się na siebie działań realizowanych przez maszynę czy urządzenie i pracownika, skutecznym rozwiązaniem jest np. automatyczne blokowanie wejścia od pomieszczenia, w którym zachodzi niebezpieczny proces. Innym rozwiązaniem jest odgrodzenie pracownika, na przykład za pomocą przegród, od przetwarzanego materiału.  Istotne jest także stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak rękawice chroniące, odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu, obuwie antyelektrostatyczne, okulary przeciwodpryskowe, osłony twarzy.

Bezpieczeństwo w pracy w dużej mierze zależy od samego pracownika, dlatego ważne jest uświadomienie mu zagrożeń, jakie niesie ze sobą omijanie procedur bezpieczeństwa.

Małgorzata Kuźma

https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/mezczyzna-wciagniety-do-maszyny-drogowej-interweniowali-strazacy/2rl7cph

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej