Szkolenia dają wiedzę, ale i pewność siebie

W lutym odbyły się kolejne dwa szkolenia w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca”, który prowadzony jest przez Dział Programów Europejskich Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, a dofinansowany z Norwegii poprzez Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 w ramach Programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

W szkoleniach mogą wziąć udział społeczni inspektorzy pracy, kandydaci na to stanowisko oraz przewodniczący zakładowych organizacji związkowych. W ramach projektu zaplanowane zostały 3-dniowe szkolenia, które prowadzone są przez inspektorów z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Lutowe szkolenia odbyły się w formie hybrydowej (częściowo on-line) z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią.

O znaczeniu szkoleń dla osób pełniących funkcje społecznych inspektorów pracy rozmawiamy z Piotrem Prokopowiczem inspektorem z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

– Społeczni inspektorzy pracy to pracownicy, którzy oprócz swoich zwykłych obowiązków zawodowych zajmują się bezpieczeństwem pracy w zakładzie. Jakie znaczenie dla tych osób mają takie szkolenia, jak przykładowo te prowadzone w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca”?

– Tak jak pani podkreśliła, społeczni inspektorzy pracy to osoby, które wykonują swój zawód, ale z rozpoczęciem pełnienia funkcji inspektora wchodzą w obszar często dla nich wcześniej nieznany. Oczywiście społeczny inspektor pracy ma pewne uprawnienia wynikające z ustawy, ale żeby z nich w pełni korzystać, musi mieć świadomość, że porusza się w otoczeniu prawnym. Oznacza to, iż działania, które podejmuje, muszą mieć podstawę prawną. Sama konstrukcja przepisów i sposób ewentualnego odwołania się pracodawcy od zalecenia inspektora oznacza, że aby takie zalecenie podtrzymać, musi ono mieć umocowanie w obowiązujących przepisach. Brak znajomości przepisów prawa pracy to potencjalna słabość społecznego inspektora pracy. Myślę, że każde takie szkolenie powoduje, że wzrasta jego poczucie większej pewności siebie, a co za tym idzie – większej aktywności. Bierność społecznego inspektora pracy często wynika z obawy, że jego zalecenia mogą być podważone przez pracodawcę. Już sam fakt, że pracownik wydaje polecenie swojemu pracodawcy nie jest komfortową sytuacją, wymaga to pewnej odwagi. Dlatego tak istotne jest poczucie inspektora, że za nim stoją przepisy prawa.

– Styka się Pan w swojej pracy z wieloma społecznymi inspektorami pracy, czy widzi Pan różnicę w jakości ich działania?

– Oczywiście, jest taka różnica. To tak, jak chyba z każdym pracownikiem. Nasza aktywność zawodowa bywa różna, natomiast często jest wymuszana wymogami pracodawcy. Inspektor pełni swą funkcję społecznie i z tej działalności mogą go rozliczyć tylko ci, którzy go wybrali, a więc pracownicy. Jakość pracy poszczególnych społecznych inspektorów pracy zależy również od cech osobowościowych. Trzeba podkreślić, że niekoniecznie ich skuteczna praca  musi się przekładać na liczbę wpisów w książce uwag i zaleceń. Sam wpis to jest już taka sytuacja, gdzie nie doszło do porozumienia i kompromisu. Znam wielu społecznych inspektorów pracy, bardzo aktywnych, którzy w czasie pełnienia swojej funkcji nie dokonują wpisów i mimo to są skuteczni. Ja, jako państwowy inspektor pracy, swoje uwagi muszę przełożyć w ramy środków prawnych. Społeczny inspektor pracy ma ten komfort, który daje mu sama ustawa, że zanim wykona wpis, powiadamia pracodawcę, a ten często usuwa na bieżąco nieprawidłowości.

Należy również podkreślić ważną i odpowiedzialną rolę społecznego inspektora pracy jako członka komisji ds. BHP, który bierze udział w przeglądzie warunków pracy, co jest niezwykle istotne w bieżącym kształtowaniu bezpiecznego środowiska pracy.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl. Informacje można uzyskać u Jagny Łobodzińskiej, kierownik Działu Programów Europejskich Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, pod numerem 58 308 43 37.

Tekst i zdjęcie: Małgorzata Kuźma

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej