Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Masz prawo do bezpiecznej pracy

Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika – to hasło tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, które obchodzone jest 28 kwietnia.

Obchody Dnia odbywają się na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym pod co roku wybieranym, specjalnym hasłem. Celem obchodów jest przeciwdziałanie wypadkom i ochrona pracowników przed chorobami zawodowymi poprzez rozpoznawanie istniejących i nowych zagrożeń, tworzenie programów prewencji, upowszechnianie najnowszej wiedzy w dziedzinie bhp oraz promowanie przestrzegania przepisów bhp na wszystkich poziomach w procesie pracy – czytamy na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy  

W ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Międzynarodowa Organizacja Pracy kładzie duży nacisk na konieczność przestrzegania, popierania i realizacji konwencji przez każde z państw członkowskich MOP.

Konwencje Międzynarodowej Konferencji Pracy (w czerwcu 2022 r.) poruszające zagadnienia bhp to:

  •     Konwencja nr 155 – dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w pracy
  •     Konwencja nr 187 – dotyczącej ram promocji zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

O bezpieczeństwie w pracy rozmawiano również w przeddzień Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, podczas drugiego dnia trwającej w Brukseli Sesji Plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ważnym akcentem była dyskusja wokół spraw pracowniczych.

Członkowie Komitetu debatowali wraz z Joaquínem Pérezem Reyem, sekretarzem stanu ds. pracy i gospodarki społecznej Hiszpanii na temat projektów opinii w sprawie pracy o niepewnym charakterze i zdrowia psychicznego, w sprawie demokracji w pracy i w sprawie mechanizmów równowagi społecznej.

– Pracownicy, którzy funkcjonują w niepewnych formach zatrudnienia, takich jak praca na czas określony czy długie godziny pracy, są poddani presji psychicznej i przekłada się to na jakość ich zdrowia psychicznego – mówił Joaquin Pérez Reya.

Z okazji obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy CIOP-PIB zorganizuje 28 kwietnia br. wideokonferencję pt. „Jak pracować bezpiecznie – niezbędnik młodego pracownika”, dedykowaną głównie osobom młodym, które planują rozpoczęcie pracy lub już pracują. Jej tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo pracy tych osób.

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

28 kwietnia również obchodzony jest ustanowiony przez związki zawodowe Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Obchody związkowe są koordynowane przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych(ITUC).

W Polsce obchody 28 kwietnia zostały zainicjowane w 1991 r. przez  NSZZ „Solidarność”. Sejm RP, uchwałą z 9 lipca 2003 r., ustanowił przypadający 28 kwietnia Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Czy państwo skutecznie walczy z umowami cywilnoprawnymi zastępującymi umowę o pracę?  –  hasło przewodnie dorocznej konferencji zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy. W ośrodku naukowym Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu o różnych aspektach  problemu zatrudniania na umowy cywilnoprawne  dyskutowali  przewodniczący ZR Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Kazimierz Kimso, zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Minkowski oraz reprezentująca Centralny Instytut Ochrony Pracy Aleksandra Stachura-Krzyształowicz.

Małgorzata Kuźma

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej