Praca, która zabija

W 2016 roku 1,9  mln osób zmarło na świecie z powodu czynników ryzyka występujących w miejscu pracy – wynika ze wspólnego raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy i Światowej Organizacji Zdrowia. Czynnikami odpowiedzialnymi za największą liczbę zgonów są długie godziny pracy oraz zanieczyszczenia powietrza w miejscu pracy.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) prowadziły w latach 2000-2016 badania dotyczące „obciążenia chorobami” związanymi z pracą. 17 września 2021 roku ukazał się wspólny raport przedstawiający  czynniki narażenia zawodowego i ich wpływu na zdrowie pracowników.

W raporcie poddano analizie dane w zakresie 19 czynników narażenia zawodowego zestawiając każdy czynnik w parze z jego skutkiem zdrowotnym. Dane pochodzącą z 183 krajów na świecie.

Ustanowione pary czynnika ryzyka zawodowego i wyniku zdrowotnego

L.p.Czynnik narażenia zawodowegoSkutek zdrowotny
1.narażenie na azbestrak tchawicy, oskrzeli i płuc; rak jajnika; rak krtani; międzybłoniak
2.narażenie na arsenrak tchawicy, oskrzeli i płuc
3.narażenie na benzenbiałaczka
4.narażenie na kadmrak tchawicy, oskrzeli i płuc
6.narażenie na chromrak tchawicy, oskrzeli i płuc
7.narażenie na spaliny silników Dieslarak tchawicy, oskrzeli i płuc
8.narażenie na formaldehydrak jamy nosowo-gardłowej; białaczka
9.narażenie na nikielrak tchawicy, oskrzeli i płuc
10.narażenie na wielopierścieniowe węglowodory aromatycznerak tchawicy, oskrzeli i płuc
11.narażenie na krzemionkęrak tchawicy, oskrzeli i płuc
12.narażenie na kwas siarkowyrak krtani
13.narażenie na trichloroetylenrak nerki
14.narażenie na czynniki astmatyczneastma
15.narażenie na cząstki stałe, gazy i dymyprzewlekła obturacyjna choroba płuc
16. narażenia na hałasutrata słuchu
17.urazy związane z pracąurazy w ruchu pieszym i drogowym; zatrucia; upadki; poparzenia; utonięcia; użycie broni palnej, połknięcie ciała obcego; narażenie na siły mechaniczne; kontakt ze zwierzętami
18.czynniki ergonomiczne w miejscu pracychoroby układu mięśniowo szkieletowego
19.narażenie na długie godziny pracyudar mózgu; choroba niedokrwienna serca

Z raportu MOP/WHO wyniki, że wśród czynników odpowiedzialnych za zgony spowodowane pracą, w 2016 roku na świecie na pierwszym miejscu znalazły się długie godziny pracy (55 godzin/tydzień). Aż 745 tys. osób , co stanowi 40 proc. ogółu zgonów spowodowanych czynnikami zawodowymi, zmarło na skutek zbyt dużej liczby godzin pracy. 450 tys. osób, co stanowi 24 proc. ogółu zgonów spowodowanych czynnikami zawodowym, zmarło z powodu narażenia na cząstki stałe, gazy i dymy. Na trzecim, niechlubnym miejscu uplasowały się zgony spowodowane urazami podczas pracy.  360 tys. straciło życie z powodu urazów (19 proc. ogółu zgonów spowodowanych czynnikami zawodowym).

(mk)

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej