Pieniądze na poprawę warunków pracy

Jeszcze tylko do 31 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie projektów mających poprawić warunki pracy, a do zdobycia jest w sumie 50 mln. zł. Najwięcej, bo aż pół miliona złotych, mogą otrzymać duże firmy, zatrudniające ponad 250 osób.

Wysokość dofinansowania zależy od liczby osób, za które pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Mikroprzedsiębiorcy zgłaszający od 1 do 9 osób mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 90 proc. wartości projektu (nie więcej niż 140 tys. zł), zaś mali, którzy zgłaszają od 10 do 49 osób – do 80 proc. (maksymalnie do 210 tys. zł). Najwyższe dofinansowanie mogą dostać płatnicy, którzy zgłaszają ponad 250 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze mogą otrzymać nawet pół miliona złotych, jednak udział procentowy dofinansowania nie może przekroczyć 20 proc. wartości projektu.

W konkursie wybrane zostaną projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Może to być np. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości. Trzeba pamiętać, że w konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłatą składek i podatków. Nie mogą też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w likwidacji lub postępowania układowego. Dofinansowanie można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.

Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) ZUS.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej