O bezpiecznej pracy w audycji Radia Gdańsk

W przypadku BHP istotne znaczenie ma świadomość społeczna. Często przepisy postrzegane są zarówno przez pracodawców, jak i samych pracowników jako coś zbędnego, utrudniającego życie. Tymczasem znajomość, a przede wszystkim przestrzeganie tych zasad, wpływa na zmniejszenie liczby wypadków, a także na rozwój firmy. Projekt NSZZ „Solidarność” „Godna praca to bezpieczna praca” ma zwiększyć świadomość pracowników w tym zakresie.

Jaka jest rola Państwowej Inspekcji Pracy w kontroli warunków pracy? Co może zrobić społeczny inspektor pracy, aby poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy? I dlaczego tak ważne jest przestrzeganie zasad BHP  – o tym m.in. w audycji „Godna praca to bezpieczna praca” w poniedziałki po godzinie 14. Partnerem merytorycznym audycji jest Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

Projekt dofinansowany jest przez Norwegię z Funduszy Norweskich 2014–2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Żeby praca była godna,  przede wszystkim musi być bezpieczna

O celach projektu „Godna praca to bezpieczna praca” 16 maja br. na antenie Radia Gdańsk mówił Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

– Projekt kierowany jest do społecznych inspektorów pracy, a także do kandydatów na to stanowisko oraz przewodniczących organizacji związkowych. Społeczna inspekcja pracy jest pod nadzorem organizacji związkowych, działających w danym zakładzie. Projekt jest realizowany we współpracy z norweskimi związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców. Jest to o tyle istotne, że chodzi o poznanie norweskich standardów, ale też dobrych praktyk, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, co może przyczynić się do polepszenia bezpieczeństwa pracy w Polsce. Gdyby w naszym kraju były stosowane takie standardy, jakie są w Norwegii, to pewnie i wypadkowość w pracy, ale także choroby zawodowe byłyby na zdecydowanie niższym poziomie niż w tej chwili. Miejmy nadzieję, że ten projekt w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawy sytuacji pracowniczej.

W ramach realizowanego od dwóch lat projektu przeszkolonych zostanie 150 osób w zakresie przepisów związanych ze społeczną inspekcją pracy, BHP i prawem pracy. Szkolenia prowadzą praktycy, czyli inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Są też oparte o bardzo konkretne przypadki.

Jednym z celów projektu jest promowanie społecznej inspekcji pracy.

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną, pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków. Społeczny inspektor pracy zajmuje się również ochroną uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa. Tę funkcję może pełnić pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierowniczego. Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe. Wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzają związki zawodowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów.

(mk)

Link do audycji…>>

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej