Liczba wypadków spada, ale wciąż jest ich za dużo

Jeszcze w 2008 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wynosiła ponad 104 tys. Wraz z poprawą warunków pracy od kilku lat systematycznie jest mniej wypadków przy pracy, a co za tym idzie mniej jest osób poszkodowanych. W 2021 roku w Polsce zgłoszono około 68 tys. osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy spadają, jednak celem jest, aby były one równe zeru.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2006 roku zgłoszono 95 465 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 493 osoby straciło życie, a 987 uległo ciężkiemu wypadkowi. Dwa lata później, w rekordowym pod względem wypadkowości 2008, osób poszkodowanych było 104 402, a śmierć poniosło 523 osoby.

Poszkodowani w wypadkach przy pracy w Polsce w latach 2006– 2021. Wypadki ogółem.  Źródło: GUS.
Poszkodowani w wypadkach przy pracy w Polsce w latach 2006– 2021. Wypadki śmiertelne.  Źródło: GUS.

W kolejnych latach liczba poszkodowanych oscylowała pomiędzy 90 a 80 tys. Gwałtowny spadek nastąpił w 2020 r., w którym to  zgłoszono 62740 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 24,6 proc. mniej niż w 2019 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) odpowiednio z 6,15 do 4,62.2019 roku. Niewątpliwy wpływ miała tu pandemia i ograniczenie działalności w wielu branżach. Co ciekawe liczba wypadków śmiertelnych utrzymała się na podobnym poziomie, w 2019 roku wynosiła 184, rok później 189.

W 2021 r. zgłoszono 68777 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 9,6 proc. więcej niż w 2020 r. Zwiększyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 4,62 do 5,10. Porównując rok 2021 i 2020 trzeba jednak pamiętać, że czas pandemii był specyficznym czasem i dopiero następne lata pokażą, jaki będzie rzeczywisty spadek liczby wypadków przy pracy.

Liczba wypadków śmiertelnych spada w całej Europie, choć 2019  był rokiem, w którym było więcej ofiar śmiertelnych niż rok wcześniej. Europejski Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) przeprowadził analizę, z której wynika, że w latach 2020-2029 należy spodziewać się kolejnych 27 041 wypadków śmiertelnych w miejscu pracy, jeśli nie zostaną podjęte działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w miejscach pracy.

ETUI przeprowadziło, również symulację podając liczbę wypadków śmiertelnych w miejscu pracy przewidywanych w tym dziesięcioleciu oraz rok, w którym wyeliminowane zostaną śmiertelne wypadki w miejscu pracy w wybranych państwach członkowskich, jeśli tendencje w latach 2010-2019 utrzymają się. Z prognoz wynika, że w Polsce życie może stracić w miejscu pracy w tym czasie 563 osoby, a rokiem, kiedy zostaną wyeliminowane śmiertelne wypadki będzie rok 2027. W Portugali tym rokiem przełomowym może być 2030, w Rumunii – 2036, w Niemczech – 2044, a w Czechach – 2052. Co więcej gdyby utrzymały się obecne tendencje to we Francji i Hiszpanii nie można określić daty wyeliminowania wypadków śmiertelnych.

Małgorzata Kuźma

Źródło:

  1. https://www.solidarnosc.org.pl/en/zdrowe-miejsca-pracy-2/wypadki-przy-pracy/swiatowy-dzien-pamieci-ofiar-wypadkow-przy-pracy
  2. https://stat.gov.pl/
Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej