Jak zadbać o układ mięśniowo-szkieletowy. Żeby praca nie bolała

Dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego to jeden z częściej występujących problemów zdrowotnych związanych z wykonywaną pracą. Zapobieganie i zwalczanie tego typu problemów ma znaczenie nie tylko dla zdrowia i dobrostanu poszczególnych pracowników dotkniętych tymi zaburzeniami, ale ma także znaczenie ekonomiczne, gdyż pracodawcy ponoszą realne koszty z nimi związane.

Problemy z układem mięśniowo-szkieletowym mogą występować pod postacią dolegliwości związanych z kończynami górnymi i dolnymi, plecami, szyją czy ramionami. Najczęściej są to dolegliwości bólowe, ale może to być również uczucie sztywności, mrowienie lub drętwienie.
Jak wynika z raportu „Work related MSD prevalence, demographics and costs in the EU”, w krajach Unii Europejskiej trzech na pięciu pracowników skarży się na dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, a najczęściej zgłaszany jest ból pleców oraz ból mięśni kończyn górnych. Spektrum dolegliwości jest bardzo duże, począwszy od bólu o lekkim nasileniu, aż po schorzenia powodujące niepełnosprawność i niezdolność do pracy.

Bardzo ważną rolę w zapobieganiu problemom z układem mięśniowo-szkieletowym odgrywa profilaktyka. Jednym ze sposobów walki z tymi dolegliwościami mogą być siedziska alternatywne: klęcznik, siedzisko wsparte na sprężynach lub piłka rehabilitacyjna. Siedziska takie powinny być jednak używane jedynie przez mniejszą część czasu, a przez większą część dostępne powinno być regulowane krzesło. W indywidualnym dostosowaniu stanowiska pracy do konkretnego pracownika przydatne mogą okazać się podnóżki (szczególnie dla osób o niższym wzroście) czy podkładki pod nadgarstki przy myszce i klawiaturze. Należy również wspomnieć o konieczności częstej zmiany pozycji ciała z siedzącej na stojącą (co najmniej raz w ciągu godziny). Przydatne mogą okazać się tzw. stojące biurka, gdyż zalecane jest, aby 20 procent czasu pracować na stojąco. Gdy tylko jest to możliwe, warto ograniczać pozycję siedzącą i wykonywać zadania wymagające przemieszczania się lub ruchu, na przykład przekazać wiadomość osobiście zamiast e-mailem, nawet jeśli wymaga to wejścia po schodach.

Niezwykle istotne są przerwy w pracy, należy w miarę możliwości wykorzystać je na aktywność fizyczną, chociażby przejście się po schodach lub wykonanie kilku prostych ćwiczeń rozciągających. Dobrze widziana jest także możliwość spędzenia przerwy na świeżym powietrzu lub w pomieszczeniu przeznaczonym na odpoczynek. Bardzo istotne są także działania pracodawcy promujące aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Pomocne może okazać się zapewnienie miejsc parkingowych dla rowerów przy zakładzie i zachęcanie pracowników do wyboru takiego sposobu dojazdu do pracy oraz udostępnienie pomieszczeń, gdzie mogą odbywać się zajęcia fizyczne. Przydatne w propagowaniu zdrowego stylu życia byłyby też przykładowo warsztaty dotyczące aktywności fizycznej i zdrowia, w trakcie których można zasięgnąć porad ekspertów. Edukacja na tym polu powinna również podkreślić wagę podejmowania aktywności fizycznej po godzinach pracy.

Promocja aktywnego wypoczynku może przynieść bardzo dużo korzyści dla zdrowia naszego układu mięśniowo-szkieletowego. Jako przykłady ćwiczeń wpływających wzmacniająco na kręgosłup można wymienić pilates, nordic walking, pływanie czy aqua aerobic oraz wszelkie inne usprawniające mięśnie brzucha i pleców. Należy także promować zasady zdrowego stylu życia, w tym żywienia oraz unikania nadwagi, gdyż jest to czynnik wpływający niekorzystnie na kręgosłup i stawy.

Małgorzata Kuźma

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej