Jak poprawić warunki pracy w Polsce?

Debata 1 marca 2021 r.

W Polsce 87 proc. badanych pracowników dobrze ocenia warunki pracy, w Norwegii natomiast zadowolonych z warunków pracy jest aż 94 proc. To, co charakteryzuje skandynawski system ochrony pracy to duże zaangażowanie i współudział pracowników w kształtowaniu środowiska pracy.

W Polsce wciąż rola pracowników w poprawie warunków BHP jest niedoceniana. Jak zwiększyć udział przedstawicieli pracowników w kształtowaniu środowiska pracy zastanawiali się uczestnicy trzeciego już spotkania zorganizowanego w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca” finansowanego z Funduszy Norweskich.
1 marca br. webinarium, które prowadziła Iwona Pawlaczyk, ekspert ds. BHP, uczestniczył przewodniczący Rady Ochrony Pracy Poseł na Sejm Janusz Śniadek, który zwrócił uwagę na trudności spowodowane pandemią w prowadzeniu kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. W spotkaniu udział wzięła również Zofia Pawłowska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, która wygłosiła wykład na temat warunków pracy w Polsce i Norwegii oraz badań prowadzonych w tym zakresie przez instytucje badawcze w Polsce i Europie. I tak np. wskaźnik wypadków śmiertelnych na 100 tys. pracowników w 2010 roku w Norwegii wynosił 1,8, a w Polsce 2,4. W 2018 wskaźnik ten obniżył się w Norwegii do poziomu w 1,5 wypadków śmiertelnych na 100 tys. pracowników, w Polsce wyniósł 1,7.
O warunkach pracy w Polsce na podstawie doświadczeń Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w zakresie kontroli prowadzonych w 2020 r. mówiła Agnieszka Dobrodziej, p.o. zastępca OIP w Gdańsku. Jak wygląda w praktyce udział przedstawicieli pracowników w poprawie warunków pracy swoimi doświadczeniami podzielił się Janusz Wiśniewski z Mostostalu Chojnice sp. z o.o. spółka komandytowa, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego zakładowej „S” i społecznego inspektora pracy.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej