Czym różni się państwowa od społecznej inspekcji pracy?

Jak o bezpieczeństwo w pracy dbają wspólnie państwowa i społeczna inspekcją pracy – to temat trzeciej już audycji przygotowywanej przez Dział Informacji i Promocji ZRG NSZZ „Solidarność” i Radio Gdańsk. Cykl audycji „ Godna praca to bezpieczna praca” realizowany jest w ramach projektu finansowanego przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014 – 2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

W Polsce nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. W przedsiębiorstwach, w których pracownicy są zrzeszeni w związkach zawodowych, działa również społeczna inspekcja pracy. Państwowa Inspekcja Pracy udziela pomocy społecznej inspekcji w realizacji jej działań, w szczególności przez poradnictwo prawne oraz szkolenie. Jedną z form współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy z partnerami społecznymi są kontrole przeprowadzane na wniosek organizacji związkowych oraz społecznych inspektorów pracy.

Na czym polega współpraca między Państwową Inspekcją Pracy a Społeczną Inspekcją Pracy? Opowiedział o tym Paweł Grabowski, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy do spraw nadzoru w Gdańsku.

Paweł Grabowski podkreślał, że podstawową formą współpracy jest rozbudowane poradnictwo.

 – Jeżeli społeczni inspektorzy pracy potrzebują od nas fachowej pomocy, zawsze im jej udzielamy. Oczywiście to poradnictwo jest szeroko rozumiane. Druga formą tej współpracy są szkolenia. Uczestniczymy w szkoleniach społecznych inspektorów pracy, organizowanych przez związki zawodowe, ale sami również mamy szkolenia w ramach działań promocyjno-prewencyjnych inspekcji pracy, kierowane właśnie do społecznych inspektorów pracy. To są rzeczy dotyczące „miękkich” spraw. Natomiast nasza współpraca na pewno jest również na poziomie tego, do czego została powołana inspekcja pracy, czyli do nadzoru i kontroli. Mam na myśli współpracę, polegającą na kontroli zaleceń i uwag społecznych inspektorów pracy. Zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy, inspektor taki ma możliwość regulowania nieprawidłowości w zakładach pracy, dokonując zapisów w tak zwanej księdze zaleceń i uwag społecznego inspektora pracy – wskazywał.

Zastępca OKP w Gdańsku na antenie radia Gdańsk mówił również jak państwowi inspektorzy pracy wykorzystują w swojej pracy zalecenie wpisywane przez społecznych inspektorów pracy.

– Idąc na kontrolę, gdzie działa społeczna inspekcja pracy, inspektor pracy ma wręcz obowiązek zajrzeć do tej księgi, zobaczyć, jakie zalecenia i uwagi zostały do niej wpisane przez zakładowego społecznego inspektora pracy i skontrolować, czy pracodawca tak naprawdę się do nich zastosował. W ustawie o społecznej inspekcji pracy jest przewidziany tryb odwoławczy. To oznacza, że jeżeli społeczny inspektor pracy dokonał zapisów we wspomnianej księdze zaleceń i uwag, a pracodawca nie zgadza się z tym zapisem, to my, jako inspekcja pracy, tak naprawdę jesteśmy stroną, do której pracodawca może się odwołać. W ustawie jest dookreślony bardzo ścisły termin tego odwołania. Inspektor idzie do zakładu pracy, wykonuje kontrolę, która ma na celu podtrzymanie lub odrzucenie tego zalecenia lub uwagi, ale oczywiście wykonujemy to w trybie przewidzianym w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy – tłumaczył Paweł Grabowski.

Są też inne formy współpracy. – Kolejny element naszej współpracy ze społeczną inspekcją pracy polega na tym, że kiedy inspektor pracy trafia do zakładu, gdzie działa społeczna inspekcja, tak naprawdę, udając się na stanowiska pracy, wykonuje kontrolę przy współudziale społecznego inspektora pracy. Jako inspektor, który chodzi na kontrole już od 26 lat powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie, żeby inspektor pracy, będąc w zakładzie pracy, nie wspomógł się pracą wykonaną przez społecznego inspektora pracy. Wspólne kontrole są tutaj jak najbardziej wskazane. Jest jeszcze jeden element, który wynika bezpośrednio z ustawy o społecznej inspekcji pracy. Społeczny inspektor pracy ma prawo uczestniczyć w podsumowaniu kontroli wykonanej przez państwowego inspektora pracy – mówił zastępca Okręgowego Inspektora Pracy.

Posłuchaj całej audycji…>>

Czy wiesz, że…

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku organizuje co roku konkurs na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy. Celem konkursu jest promowanie działalności społecznych inspektorów, którzy skutecznie wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach i dbają o przestrzeganie praw pracowniczych. Kandydatów do konkursu zgłaszają organizacje związkowe. W skład zespołu eksperckiego, który ocenia kandydatów wchodzą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz reprezentatywnych central związkowych: NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych i OPZZ.

Małgorzata Kuźma

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej