Co 7 dni na budowie ginie człowiek

W latach 2016-2020 w budownictwie w wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 24,7 tys. osób, 240 osób straciło życie, a 354 odniosło ciężkie obrażenia. Oznacza to, że średnio co 7 dni na budowie ginie człowiek, a każdego dnia na polskich budowach odnotowywanych jest 13 wypadków przy pracy. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła realizację trzyletniej (2022-2024) strategii  zatytułowanej  „Budowa. Stop wypadkom”.  

Zainagurowana na początku tego roku tego roku przez Państwową Inspekcję Pracy strategia kontroli i prewencji w budownictwie ma na celu jest radykalne zmniejszenie występujących zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu prac budowlanych.  Z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo na polskich budowach, jednak wciąż tych wypadków jest dużo i co gorsza jednocześnie częściej niż w pozostałych działach gospodarki są to wypadki o najpoważniejszych skutkach. Dlatego w ciągu najbliższych trzech latach PIP chce w sposób szczególny skupić się na bezpieczeństwie na polskich budowach. Działania inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy mają być prowadzone wielotorowo.  

Po pierwsze zintensyfikowane zostaną kontrole w budownictwie, które obejmą przede wszystkim zagadnienia bhp, a szczególna uwaga będzie zwrócona na likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących oraz na inne nieprawidłowości skutkujące od lat największą liczbą wypadków przy pracy. Dodatkowo zostaną przeprowadzone kontrole kompleksowe, obejmujące również prawną ochronę pracy i legalność zatrudnienia, a na budowach o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa będzie prowadzony zintensyfikowany nadzór nad warunkami pracy.

Ponadto planowane są szkolenia prowadzone na budowach, doradztwo dla pracodawców, promocja dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa pracy w budownictwie, a także dystrybucja materiałów do samokształcenia, adresowanych do branży budowlanej.

Z kontroli przeprowadzonych na budowach obiektów przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2019-2021 wynika, że najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyło niezabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości. W 2019 roku nieprawidłowości te stwierdzono w czasie kontroli  72 proc. prac budowlanych i rozbiórkowych obiektów, rok później było to 77 proc, poprawa nastąpiła w roku 2021, nieprawidłowości stwierdzono w trakcie 45 proc. kontroli. Inne nieprawidłowości stwierdzane na placach budów to: niezabezpieczenie i nieoznakowanie miejsc i stref niebezpiecznych, nieprawidłowości dotyczące  rusztowań i prac ziemnych. W 20 proc. kontrolowanych budów stwierdzono brak instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.

Małgorzata Kuźma

Źródło: www.pip.gov.pl

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej