Chcieli odkurzać w czasie tankowania

Państwowa Inspekcja Pracy, przyznała rację pracownikom i zakazała prowadzenia prac porządkowych w autobusach miejskich w trakcie ich tankowania. Poprawa efektywności pracy nie może kolidować z bezpieczeństwem.

Na dość oryginalny pomysł wpadła miejska spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje, a mianowicie zarząd spółki postanowił, że sprzątanie autobusów odbywać się będzie w momencie ich tankowania na stacji paliw znajdującej się na terenie zajezdni. Miało to poprawić efektywność pracy. Jednak, jak to zwykle bywa, gdy coś wymyśla się za biurka nie konfrontując z rzeczywistością, pomysł usprawnienia pracy okazał się niezbyt przemyślany. Może by zwiększył efektywność pracy, jednak powodował on duże zagrożenia. Jedno zwarcie instalacji urządzeń sprzątających mogło doprowadzić do wybuchu.

Zanim wprowadzono kontrowersyjne przepisy, autobusy należące do GAiT, które zjeżdżały z trasy do zajezdni były najpierw tankowane, następnie jechały na myjnię i były sprawdzane przez mechaników. Ostatnim etapem było sprzątanie na placu postojowym.

Jakiś czas temu Zarząd spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje wymyślił, że przecież można tankować i sprzątać jednocześnie. Może zwiększona została efektywność pracy, ale czy taki tryb pracy jest bezpieczny?

Kontrowersyjny pomysł spotkał się ze sprzeciwem załogi. Kierowcy wskazywali, że taki system pracy nie jest zgodny z zasadami BHP i powoduje duże zagrożenie wybuchem. Jeśli weźmiemy pod uwagę usytuowanie zajezdni, która się znajduje w centrum miasta, ewentualny wybuch mógł zagrozić znajdującym się w pobliżu osiedlom mieszkaniowym.

Niestety, Zarząd GAiT pozostał głuchy na głosy pracowników, dlatego pracownicy zwrócili się o interwencję do Państwowej Inspekcji Pracy. Po kontroli inspektorzy PIP stwierdzili, że tego typu praktyki grożą ewentualnym zwarciem instalacji i wybuchem na terenie zajezdni. Zarząd GAiT został zobowiązany do zaprzestanie prowadzenia prac porządkowych w trakcie tankowania pojazdów.

Paweł Grabowski, p.o. zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru

Kontrola w Gdańskich Autobusach i Tramwajach sp. z o.o. w Gdańsku została przeprowadzona przez inspektora pracy w lipcu 2021 r. W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że na terenie stacji paliw płynnych w Gdańsku w Zajezdni Autobusowej w Gdańsku ul. Hallera 142 faktycznie miało miejsce sprzątanie i czyszczenie wnętrz autobusów, w tym m.in. w czasie tankowania pojazdów. W związku z dokonanymi ustaleniami inspektor pracy, po kontroli, zastosował środki prawne wynikające z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, a w tym decyzje administracyjne obligujące pracodawcę do usunięcia zagrożenia polegającego na możliwości wystąpienia wybuchu i wprowadzenia stosownych procedur bhp w powyższym zakresie. W odpowiedzi pracodawca poinformował inspektora pracy o zaprzestaniu prac polegających na sprzątaniu autobusów na stacji paliw w Zajezdni Autobusowej w Gdańsku ul. Hallera 142.

Małgorzata Kuźma

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej