ABC BHP: Praca biurowa – oświetlenie, mikroklimat, zanieczyszczenia, hałas, stres. Część 3

Mikroklimat

Przy ocenie stanowiska trzeba wziąć pod uwagę także takie czynniki, jak oświetlenie pomieszczenia, mikroklimat, zanieczyszczenie powietrza, hałas.

Najbardziej optymalne jest oczywiście światło naturalne i równomierne w całym pomieszczeniu o natężeniu 300–500 lx. Światło ogólne powinno być rozproszone, o natężeniu 500 lx, nie powinno ono tworzyć odblasków na ekranie monitora. Aby nie było odblasków od okna, monitor powinien być ustawiony bokiem do okna, w odległości minimum 1 metra.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach pracy siedzącej powinna wynosić w lecie 20–25 st. C, zimą zaś, gdy nosi się ciepłą odzież i bieliznę, może być niższa i wynosić ok. 18–22 st. C. Kształtując mikroklimat w miejscu pracy biurowej, trzeba pamiętać, że odczucie komfortu termicznego jest subiektywne i zależy nie tylko od temperatury i wilgotności powietrza, ale i od sposobu ubierania się, wieku czy przemiany materii danej osoby. W pomieszczeniach, w których pracują osoby starsze, temperatura zazwyczaj powinna być wyższa. Ograniczenie zbyt wysokiej temperatury w pomieszczeniu można uzyskać poprzez wymianę szyb w oknach na atermiczne lub instalując żaluzje w oknach od strony nasłonecznionej.

Zanieczyszczenia

Okazuje się, że pracownicy w biurze mogą być narażeni na kontakt ze szkodliwymi substancjami, których źródłem mogą być wykładziny i meble, szczególnie nowe, wydzielające formaldehyd.

Niebezpieczna dla zdrowia może być również większa liczba kserokopiarek zgromadzonych w jednym miejscu. Urządzenia te podczas pracy wydzielają ozon, którego ilość w przypadku pojedynczej kserokopiarki jest obojętna dla zdrowia, ale jeśli ich już kilka, to pomieszczenie, w którym się znajdują, powinno być oddzielone od stanowisk stałej pracy biurowej i wentylowane.

Hałas

Co prawda w biurze raczej nie występuje natężenie dźwięku, które może doprowadzić do uszkodzenia słuchu, ale dźwięki emitowane przez komputery czy pozostałe urządzenia (wentylatory, drukarki, niszczarki), rozmowy współpracowników, klientów, głośne słuchanie muzyki może wpływać na dyskomfort w pracy. Dlatego w miejscu intensywnej pracy umysłowej należy ograniczać niepożądane dźwięki, które nie pozwalają na skupienie się.

Stres

Oceniając stanowisko pracy, nie sposób pominąć czynników psychospołecznych. Monotonna praca, nadmierne obciążenie psychiczne, stres spowodowany organizacją pracy biurowej, stosunkami międzyludzkimi i sposobem zarządzania mogą powodować szkody psychiczne, społeczne i fizyczne. Przedłużający się nadmierny stres, oprócz zmniejszenia efektywności pracy, prowadzić może do wypadków przy pracy oraz do długotrwałych problemów ze zdrowiem, np. depresji, wypalenia zawodowego, problemów kardiologicznych, a nawet nadużywania alkoholu.

Profilaktyka

Oprócz stworzenia ergonomicznych warunków i przyjaznego środowiska pracy, ważne są również działania profilaktyczne. Jednym z nich jest promowanie i wspieranie przez pracodawcę aktywnych form wypoczynku po pracy i zdrowego trybu życia.

Małgorzata Kuźma
Na podstawie materiałów szkoleniowych CIOP

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej