10 mlionów Polaków miało problemy zdrowotne związane z pracą

38,4 proc. osób, które kiedykolwiek pracowały, miało w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie problemy zdrowotne związane z pracą – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanego 15 grudnia 2020 r.

Występowanie dolegliwości zdrowotnych związanych z pracą odczuwanych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie wskazało 10,5 mln spośród 27,3 mln osób, które kiedykolwiek pracowały.

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie wypadkowi przy pracy uległo 1,2 proc. pracujących. Dolegliwości zdrowotne najczęściej zgłaszały osoby pracujące jako rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy. 47,6 proc. pracujących w tych zawodach wskazało na pogorszenie stanu zdrowia na skutek wykonywanej pracy.

Na podstawie badań modułowych przeprowadzonych w II kwartale 2020 r. można wyciągnąć wnioski na temat dolegliwości zdrowotnych, które powstały lub pogłębiły się z powodu pracy zawodowej. Najczęściej były to problemy kostne, stawowe lub mięśniowe, odczuwane głównie w obrębie pleców. Tego typu dolegliwości wskazało 21,2 proc. osób, które kiedykolwiek pracowały, przy czym dla 13,9  proc. była to najpoważniejsza dolegliwość zdrowotna związana z pracą.

Wiek respondentów miał duży wpływ na występowanie dolegliwości związanych z pracą. Blisko co druga badana osoba (48,2 proc.) w wieku 50-59 lat wskazała dolegliwości zdrowotne związane z pracą wykonywaną obecnie lub w przeszłości. Natomiast analizując staż pracy badanych osób dolegliwości zdrowotne związane z pracą najczęściej wskazały osoby ze stażem pracy powyżej 20 lat (45,8 proc.).

Okazało się jednak, że aż w 87,3 proc. przypadków najpoważniejsza dolegliwość zdrowotna nie wpływała lub wpływała jedynie w pewnym stopniu na codzienną aktywność zawodową lub pozazawodową. I tak, 37,7 proc. odpowiedzi wskazywało na brak wpływu najpoważniejszej dolegliwości  na codzienną aktywność zawodową lub pozazawodową, 49,6 proc. odpowiedziało, że „w pewnym stopniu”. Na znaczący wpływ wskazało 12,7 proc. respondentów. W większości przypadków (71,0 proc.) najpoważniejsze problemy zdrowotne nie skutkowały niezdolnością do pracy.

Prawie po połowie (do 49,6 proc.) rozkładają się odpowiedzi respondentów na temat, czy jest to jedna (50,4 proc.), czy dwie lub więcej dolegliwości związanych z pracą (49,6 proc.). W przypadku respondentów mieszkających na wsi odpowiedzi rozłożyły się równo po połowie (po 50 proc.).

Małgorzata Kuźma

Na podstawie: Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą w II kwartale 2020 r. (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL), raport GUS, 15 grudnia 2020 r.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej