Uchwała nr 13/2018 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie e-głosowań

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie Uchwały KK nr 21A/2013 z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad oraz sposobów głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, postanawia przystąpić do realizacji głosowań przy użyciu poczty elektronicznej, z wyłączeniem podejmowania decyzji określonych w par. 2 pkt 2 wyżej wymienionej uchwały.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie e-głosowań jest sekretarz Prezydium ZRG.

Gdańsk 5.07.2018 r.

Bogdan Olszewski Sekretarz
ZRG NSZZ „Solidarność”

 

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej