UCHWAŁA nr 11/2016 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie e-głosowań

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie Uchwały KK nr 21 A / 2013 z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad oraz sposobów głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, postanawia przystąpić do realizacji głosowań przy użyciu poczty elektronicznej, z wyłączeniem podejmowania decyzji określonych w par.2 pkt 2 wyżej wymienionej uchwały.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie e-głosowań jest Bogdan Olszewski – sekretarz Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Gdańsk, 4 lipca 2016 r.

Bogdan Olszewski
Sekretarz ZRG  NSZZ „Solidarność”

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej