Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dotyczące opracowania mocnych i słabych stron funkcjonowania NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ “Solidarność” odwołując się do ustaleń z Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ “S” w Kielcach w 2012 roku, dotyczących zlecenia zewnętrznym ekspertom zbadania mocnych i słabych stron naszego Związku, które miałyby być pomocne w opracowaniu niezbędnych działań wzmacniających pozycję naszego Związku w działalności regionalnej i branżowej, wnosi o przekazanie wyczerpujących informacji z ustaleń i decyzji, jakie w tym zakresie zostały podjęte wraz z przedstawieniem opracowania ekspertów.

Nadmieniamy, że takie opracowanie miało być przedstawione do konsultacji we wszystkich strukturach organizacyjnych Związku, których wynik mógłby być pomocny do opracowania narzędzi służących poprawie i skuteczności działań NSZZ “Solidarność”.

Gdańsk 5.05.2014 r.

Bogdan Olszewski
Sekretarz ZRG  NSZZ „Solidarność”

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej