Uchwała ZRG nr 5/2013 w spr. bieżącej sytuacji w regionie i kraju

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym zaniepokojeniem odbiera informacje o rosnącym do blisko 15% bezrobociu w naszym województwie, spadku płac realnych, a także rosnącej ilości niewypłaconych wynagrodzeń za wykonaną pracę podaną ostatnio przez Okręgową Inspekcję Pracy. Na to nakłada się dramatyczna zapaść w pomorskiej służbie zdrowia, której symbolicznym wierzchołkiem jest sytuacja kościerskiego szpitala, a także zapowiedzi zamknięcia w br. kolejnych kilkudziesięciu placówek oświatowych. Prowadzona przez rząd polityka fiskalna prowadzi nieuchronnie do drastycznego zubożenia społeczeństwa, ograniczenia rozwoju gospodarczego i miejsc pracy.

W związku z tym ZRG postanawia zorganizować debatę na temat  sytuacji społeczno-gospodarczej Pomorza i skutków katastrofalnej dla rynku pracy polityki władz centralnych.

Ponadto – wobec prowadzonej w całym kraju akcji protestacyjnej – Zarząd Regionu zwraca się do wszystkich struktur Związku o przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej o proteście i głównych postulatach zawartych w Uchwale Komisji Krajowej.

Zarząd Regionu Gdańskiego zwraca się do wszystkich struktur w Regionie Gdańskim  o przygotowanie się do przeprowadzenia referendum w zakładach pracy na temat form dalszej akcji protestacyjnej – w przypadku braku odpowiedzi ze strony rządu na nasze postulaty do dnia 17 kwietnia br.

Gdańsk, 8.04.2013 r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej