Stanowisko w sprawie odrzucenia przez sejm RP obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dot. firmy LOTOS S.A.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z oburzeniem przyjmuje odrzucenie przez rządzącą koalicję parlamentarną – bez jakiejkolwiek próby osiągnięcia kompromisu – kolejnej obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, dotyczącej zachowania przez Skarb Państwa większościowego pakietu udziałów w spółce LOTOS SA.

Ta decyzja w praktyce umożliwi pozbycie się przez Państwo kontroli nad jedną z największych spółek paliwowych w tej części Europy, co może doprowadzić do dalszej utraty suwerenności w tym zakresie, a budżet narazi na utratę potencjalnych dochodów z dywidendy.

Dodatkowo pokazuje to po raz kolejny, że dla tej władzy jakikolwiek dialog ze społeczeństwem jest zbędny, a konstytucyjne prawa obywateli – są fasadą dla jedynie słusznych racji rządzącej ekipy.

Szczególnie godny potępienia jest fakt, że za wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy głosowali wszyscy pomorscy posłowie PO.  Dopóki nie będziemy wyciągali wniosków z takiego zachowania w trakcie kolejnych wyborów, dopóty będziemy lekceważeni i oszukiwani.

Wsparliśmy obywatelską inicjatywę ustawodawczą podpisami wielu członków Związku w naszym Regionie i będziemy dalej wspierali wszelkie działania zmierzające do osiągnięcia zakładanego celu.

Gdańsk, 4 02.2013 r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej