Uchwała nr 6/2012 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dot. KZ PKO BP

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na upoważnienie przez komisję zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników PKO BP S.A. niżej wymienionych członków organizacji zakładowej – spoza swego składu – do reprezentowania członków Związku wobec pracodawcy (42 ust. 9 Statutu NSZZ „Solidarność”):

  1. Czarnecki vel Sarnecki Jacek
  2. Domagalska Ewa
  3. Gołaszewski Piotr
  4. Górak Renata
  5. Ławreniuk Małgorzata
  6. Myczka Urszula
  7. Ostapiuk Krystyna
  8. Sęk Hanna
  9. Zarzycka Dorota

Gdańsk, 15.03.2012 r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej