Uchwała nr 5/2012 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie rozwoju Związku

Realizując Uchwałę programową, w której stwierdza sie: „Zwiększenie liczby członków Związku w istniejących organizacjach zakładowych i międzyzakładowych oraz powstawanie nowych organizacji związkowych… to podstawowe zadania wewnętrzne, konieczne dla rozwoju Związku”, Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postanawia:

  1. przedstawić  Walnemu Zebraniu Delegatów propozycję powołania funduszu na rzecz rozwoju Związku
  2. zorganizować cykl 20 szkoleń – dla wytypowanych w oparciu o analizę liczby członków i zatrudnionych  organizacji zakładowych – dotyczących rozwoju Związku.
  3. powołać w każdym oddziale zespół ds. rozwoju Związku.
  4. kontynuować określone w Uchwale „Razem – bezpieczniej” działania.

ZRG NSZZ „Solidarność” zobowiązuje organizacje zakładowe do wyznaczenia w swoich organizacjach osoby odpowiedzialnej za rozwój i pozyskiwanie nowych członków.  ZRG przypomina, iż niesystematyczność oraz brak ankiet z organizacji zakładowych utrudnia a w wielu przypadkach uniemożliwia działania na rzecz pozyskania nowych członków i rozwoju Związku.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium ZRG do opracowania szczegółów i realizacji uchwały.

Gdańsk, 5.03.2012 r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej