Uchwała nr 15/2012 ZRG NSZZ „Solidarność” w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Regionalnego Funduszu Rozwoju Związku „Razem Bezpieczniej”

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postanawia przyjąć  Regulamin funkcjonowania Regionalnego Funduszu Rozwoju Związku „Razem Bezpieczniej” o następującej treści:

Regulamin funkcjonowania
Regionalnego Funduszu Rozwoju Związku „Razem Bezpieczniej”

  1. Fundusz „Razem Bezpieczniej” został ustanowiony Uchwałą nr 1 XIII WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zgodnie z par.74 ust.4 Statutu NSZZ „Solidarność”.
  2. Fundusz jest tworzony z dotacji celowych Zarządu Regionu Gdańskiego i wpłat dobrowolnych od organizacji zakładowych w wysokości 30 groszy od jednego członka Związku miesięcznie, z wyłączeniem emerytów, rencistów i bezrobotnych.

2a. W pierwszym roku funkcjonowania Funduszu dotacja ZRG wyniesie 2,5 % wpływów ze składek związkowych z poprzedniego roku.

2b. Środki Funduszu będą gromadzone na wyodrębnionym koncie bankowym.

  1. Fundusz „Razem Bezpieczniej” ma na celu wspomaganie działań i projektów na rzecz pozyskania nowych członków Związku zarówno w organizacjach już istniejących, jak i poprzez pomoc w tworzeniu nowych organizacji związkowych.
  2. Z Funduszu mogą być finansowane w szczególności koszty osobowe związane z projektami pozyskiwania nowych członków Związku, a także działania informacyjne i promocyjne oraz koszty transportu i organizacji ponoszone w ramach realizacji celów Funduszu zgodnych z pkt. 3.
  3. Funduszem kieruje Rada Funduszu wybierana na kadencję zgodną z kadencją władz regionalnych Związku.
  4. Zarząd Regionu określa ilość osób w Radzie Funduszu oraz dokonuje jej wyboru na pierwszym posiedzeniu w kadencji, za wyjątkiem pierwszej Rady Funduszu, którą Zarząd Regionu wybiera po uchwaleniu niniejszego Regulaminu.
  5. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane do Rady Funduszu przez Zarząd Regionu Gdańskiego, Prezydium ZRG oraz statutowe władze Regionalnych Sekcji Branżowych i podstawowych jednostek organizacyjnych Związku.
  6. Rada Funduszu określi tryb składania wniosków i sposób ich rozpatrywania.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2013 roku.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej