Uchwała nr 13/2012 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”w sprawie rejestracji Międzyregionalnej Sekcji Muzeów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego i Słupskiego

Na wniosek Grupy Inicjatywnej  Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku:

  1. Postanawia z dniem 1 września 2012r. zarejestrować  Międzyregionalną Sekcji Muzeów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego i Słupskiego w Rejestrze Sekcji Branżowych Regionu Gdańskiego.

Uchwałę podjęto  po zasięgnięciu opinii ZR NSZZ „Solidarność” w Słupsku.

Podstawa prawna:

  1. Statut NSZZ „Solidarność” § 26 ust. 2
  2. Uchwała nr 4 XIX KZD, zm. Uchwałą nr 4 XX KZD, Uchwałą nr 6XXII KZD
  3. Uchwała KK nr 17/08  zm. Uchwałą nr 18/09

W załączeniu:

  1. Wniosek grupy inicjatywnej,
  2. Opinia ZR NSZZ „Solidarność” w Słupsku
  3. Projekt regulaminu sekcji
  4. Uchwały organizacji zakładowych o przystąpieniu do sekcji
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej