Stanowisko ZRG NSZZ „Solidarność” ws. aktualnej sytuacji społecznej

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją społeczną w Polsce na progu roku 2012. Rządzący po wygranych wyborach dają do zrozumienia, iż jedyny sposób na rozwiązanie społecznych, gospodarczych i finansowych problemów, to przerzucenie ciężaru własnych błędów i kryzysu na społeczeństwo.

Propozycja przedłużenia wieku emerytalnego do 67 roku życia dla kobiet i dla mężczyzn bez ogólnospołecznej dyskusji z udziałem ekspertów i partnerów społecznych na temat funkcjonowania i sposobu zbierania składek na  ZUS i KRUS, stanu zdrowia Polaków, możliwości pracy dla ludzi młodych i starszych, wielkości i struktury bezrobocia, stosunku pracy, mobilności pracowników, możliwości przekwalifikowań jest pozorną próbą ratowania budżetu. Dlatego domagamy się poddania tej propozycji pod społeczny osąd poprzez referendum. Apelujemy do wszystkich o włączenie się do akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o jego przeprowadzenie.

Nie jest istotna dla władzy kwestia zatrudnienia na umowach śmieciowych, które nie tylko nie dają stabilności zatrudnienia, ale i uszczuplają w sposób znaczący wielkość zebranych składek emerytalnych. Nie jest ważne pytanie, co się stanie z pracownikiem, którego lekarz ze względu na stan zdrowia nie dopuści do pracy do 67 roku życia. Pozostanie jedynie renta, a Polska stanie się krajem rencistów. Nieważne dla władzy, iż miliony Polaków pracują albo na czarno, albo częściowo na minimalnej płacy, resztę środków otrzymując do ręki, bez odprowadzania składek na ZUS.

Kolejnym olbrzymim problemem dla wielu Polaków jest gwałtowny wzrost cen związanych z kosztami utrzymania, w tym czynszu, cen ogrzewania i energii elektrycznej przy braku jakichkolwiek rozwiązań wspomagających najuboższe grupy społeczne. Tych, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy, gdyż aktualnie funkcjonujący system opieki społecznej nie spełnia swej roli. Sytuacja w służbie zdrowia związana z wypisywaniem i refundacją leków to kolejny, niespotykany na skalę europejską skandal. Próba skłócenia grup społecznych lekarzy, aptekarzy z pacjentami, w sytuacji, gdy ewidentnie winni są legislatorzy, to przerzucanie odpowiedzialności za błędne decyzje na innych. Nieważne jest, iż cierpią na tym pacjenci.

Jesteśmy zaniepokojeni w stopniu najwyższym takimi metodami rozwiązywania ważnych problemów społecznych. Władza coraz bardziej oddala się od społeczeństwa, pijar staje się metodą rozwiązywania problemów a dialog społeczny to puste hasło, pozostające bez znaczenia dla władzy. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” odrzuca taką metodę rządzenia. Domagamy się rzeczywistego a nie pozornego rozwiązywania problemów i oczekujemy realizacji naszych żądań wyrażonych w stanowisku z 5 grudnia 2011 r.

Gdańsk, 9.01.2012 r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej